BELGELERE FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI KONULU GENELGE
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 141 - 3.5.1993
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 5 Temmuz 1993 - Sayı: 2386

Konu: Öğrenci kimlik kartı, kütük defteri, okul dışından bitirme sınavlarına girenler için düzenlenen sınav giriş belgesi, diploma, tasdikname, öğrenci dosyası, çıkma ve öğrenim durum belgelerine fotoğraf yapıştırılması hakkında.

Bakanlığımıza bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında kullanılan basılı evrakda birlik sağlamak amacıyla;

1. Öğrenci kimlik kartı, kütük defteri, okul dışından bitirme sınavlarına girenler için sınav giriş belgeleri ile birlikte diploma, öğrenci dosyası, çıkma ve öğrenim durum belgelerine de fotoğraf yapıştırılması,

2. Kurulumuzun "Okullarda tutulan defter, dosya ve çizelgeler, yürürlükten kaldırılan defter ve belgeler ile kırtasiyeciliğin azaltılması yönünde yapılacak işlemler" hakkındaki 19.1.1987 tarih ve 2 sayılı Kararının 3. maddesinin (g) fıkrasının yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır.