DİPLOMALARA YAPIŞTIRILACAK FOTOĞRAFLAR HAKKINDA GENELGE
Tarih: 4 Haziran 1987

Sayı: EÖÖİŞ/020-2-87

İLGİ: a) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 19.1.1987 gün ve 2 sayılı Kurul Kararı.

b) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30.4.1987 gün ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 320-2-EÖÖİŞ-87-11973 sayılı genelgesi.

c) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28.5.1987 tarih ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 570-EÖÖİŞ-87/14633 sayılı genelgesi.

İlgi (a) kurul kararına göre, 1986-1987 öğretim yılından itibaren diploma, tasdikname, öğrenci dosyası, çıkma ve öğrenim durumu belgesine fotoğraf yapıştırılmayacağı, diplomalara soğuk damga basılacağı ve yerinin değiştirilmeyeceği ilgi (b) genelge ile, diplomalardan alınacak harçların makbuz mukabili ödettirilmesi ise ilgi (c) genelge ile valiliklere duyurulmuştur.

Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan bazı okullarda öğrenim belgesi ve diplomalara fotoğraf ve harç pulu yapıştırıldığı anlaşılmıştır.

İlgi (a) kurul kararı tebliğler dergisinde yayımlanıncaya kadar geçen süre içinde fotoğraf ve harç pulu yapıştırılan öğrenim belgeleri ve diplomaları, israfı önlemek açısından aynen bırakılması, bundan sonra düzenlenecek olanlara fotoğraf ve harç pulu yapıştırılmaması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.