DİPLOMALARIN SOĞUK DAMGALARI HAKKINDA GENELGE
Tarih: 10 Eylül 1968
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 30 Eylül 1968

Sayı: 322.21.40/42094

1968-1969 öğretim yılından itibaren ilkokul diplomalarının soğuk damgadan geçirilmesi uygun görülmüştür.

Soğuk damganın Darphane Müdürlüğü'nde yaptırılacağına dair Başbakanlığın 18.2.1930 gün ve 1427 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir. Sözü geçen damganın bedeli Vilayetlerce ödenecektir.

Ancak, soğuk damga Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğu altında kilitli bir yerde muhafaza edilecek, her öğretim yılında damgadan geçirilen diplomalarındiploma defterlerinden ayrı-tasdikli listeleri bir dosyada saklanacaktır.