Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 91/1816
Karar Tarihi: 12 Mayıs 1991
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 8 Haziran 1991
Resmi Gazete Sayısı: 20895

Ekli listelerde gösterilen kurumlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 1991 Mali Yılında hizalarında belirtilen toplam saatler kadar fazla çalışma yaptırılması ve yaptırılacak bu çalışma için saat başına;

1 - Genel ve katma bütçeli idarelerde makam hizmetleri hariç ayda 50 santim üzerinde yapılacak fazla çalışma için ücret ödenmemesi,

2 - Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memurlarına (2000), diğer personele (1000),

3 - Diğer kurumlarda görevli personele (1000) lira,

fazla çalışma ücreti ödenmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 22.4.1991 tarihli ve 8953 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 178. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1991 YILI FAZLA ÇALIŞMA TOPLAM SAATLERİ (*)

KURUMUN ADI UYGUN GÖRÜLEN SAAT

Milli Eğitim Bakanlığı 5.500.000

(*) Çizelgede yalnız Milli Eğitim Bakanlığı alındı.