İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Sayısı ve Tarihi: 2001/2282 - 5.4.2001
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: Sayı: 27 Nisan 2001 - Sayı: 24385

Ekli "İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28/3/2001 tarihli ve 30718 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 18/3/1981 tarihli ve 8/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.