(İLK YARDIM ÇANTASI - OKULLARDA KULLANILACAK) STANDARTI HAKKINDA

Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Ocak 2001 - Sayı: 2520


TÜRK STANDARDI

BİRİNCİ BASKI

TS 12597/Nisan 1999

G.T.İ.P 3006.50

 

ICS11.160

İLK YARDIM ÇANTASI - OKULLARDA KULLANILAN


- Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

- Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS ENISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)

TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletler arası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

ÖNSÖZ

- Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü’nün Sağlık Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulunun 12 Nisan 1999 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Teknik Kurul, ayrıca bu standardın mecburi yürürlüğe konulmasını uygun bularak, ilgili Bakanlığa önerilmesini kabul etmiştir.

ATIF YAPILAN STANDARDLAR

REFERENCE

TS 46/Nisan 1986

 

"Kontrplâk - Genel Amaçlar Için Soyma Plakalı"

"Plyvvood - Veneer Plyvvood With Rotary Cut Veneer For General Use"

TS64/Mayıs 1982

"Odun Lifi Levhaları - Sert ve Orta Sert Levhalar"

"Fibre Building Boards - Hard and Medium Boards"

TS225/Nisan 1965

"Vidalar"

"Box - Cal and Rind - Box (Chrome Tanned Upper Leather)"

TS 245 EN ISO 2062/Nisan 1996

"Tekstil-Paketlerden Alınan Iplikler-Tek İpliğin Kop-ma Mukavemetinin ve Kopma Uzamasının Tayini"

"Textiles-Yarns Form Packages-Deterrnination of Single-End Breaking Force and Elangation At Break"

TS EN 455-2/Nisan 1999

"Tıbbi Eldivenler Tek Kullanımlık Bölüm 2: Özellikler ve Fiziksel Özelliklerin Denenmesi"

TSEN 485-1/Mayıs 1996

"Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Bant Şerit ve Levha Bölüm 1: Muayene ve Teslim İçin Teknik Şartlar"

"Aluminium and Aluminium Alloys - Sheet, Strip and Plate Part 1: Technical Conditions for Inspection and Delivery"

TS EN 485-2/Mayıs 1996

"Alümlnyum ve Alüminyum Alaşımları Bant şerit ve Levha Bölüm 2: Mekanik Özellikler"

"Aluminium and Aluminium Alloys - Sheet, Strip and Pla-te Part 2: Mecanice"

TS EN 485-3/Mayıs 1996

“Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Bant Şerit ve Levha Bölüm 3: Sıcak Haddelenmiş Mamullerin Boyut ve Şekil Toleransları"

“Aluminium and Aluminium Alloys - Sheet, Strip and Plate Part 3: Tolerances on Shape and Dimensions for Hot - Rolled Products"

TS553/Şubat 1976

“Levhalar ve Şeritler (Genel Amaçlar İçin)"

"Sheets and Strips (for General Purposes) Wrought Copper - Zinc Alloys Cold Rolled"

TS 1770/Aralık 1974

"Odun Lifli ve Yonga Levhaları (Sentetik Reçinelerle Kaplanmış)"

“Fiber Boards and Particle Board Surfaced With Synthetic Resin"

TS 2008/Haziran 1984

"Kauçuk veya Plâstik İle Kaplanmış Kumaşlar Kopma Dayanımının ve Uzamasının Tayini"

"Fabrics Coated With Rubber or Plastics - Determination of Tear Resistance"

TS2535/Şubat1977

"Biçimlendirilebilen Paslanmaz Çelikler"

"Wrought Stainless Steels (Amendment AMDI : 1983-04 AMD2: 1996-01)"

TS 2756-1/Nisan 1995

"Muayene ve Deney İçin Numune Alma Metotları"

TS3548/Mart1990

"Makaslar - Cerrahide Kullanılan"

"Scissors for Surgery (Amendment : AMDI : 1995-04 AMD2: 1995-077"

TS 3957/Nisan 1983

"Plâsterler"

"Plâsters (Amendment : AMDI : 1984-04 AMD 2: 1984-12 AMD 3 1987-09 AMD 4 : 1991 -09)"

TS 4019/Şubat 1991

"İlk Yardım Çantası - Genel Amaçlı"

"First Aid Kit - (Amendment : AMDI 1994-03 AMD 2 :1997-09"

TS4260/Nisan1984

"Sargı Bezi - Hidrofil"

Bandage -Absorbent (Amendment : AMDI : 1985-01 AMD2 : 1986-04)

TS4786/Nisan 1986

"Hidrofil Pamuk"

"Absorbent Cotton Wool (Amendment: AMDI : 1991-02)"

TS5098/Mart1987

"Elâstiki Sargı Bezleri"

"Elastic Bandages (Amendment: AMDI : 1990-04 AMDI:

1991-09 AMDI: 1994-12)

TS6076/Ekim 1988

Tıbbî Üçgen Sargı"

"Medical - Triangular Bandage”

TS6101/Mart 1991

"Plâstlkler • Akrilonitril/Butadlen/Stiren (ABS) Kalıplama ve Ekstrüzyon Malzemeleri-Deney Metotları"

"Testing Methods for ABS Resins"

TS 6106/Kasım 1998

Tıbbî Gaz Kompressler"

"Medical Gauze Compresses"

TS 8385-1 EN 455-1 /0cak 1996

"Tek Kullanımlık Tıbb Eldivenler - Bölüm 1 : Özellikler ve Delik Bulunmaması Deneyi"

TS 11158/Aralık1993

"İlk Yardım Çantası - Hekim İçin"

"Emergency Case for Doctor"