Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2000/264
Karar Tarihi: 23 Şubat 2000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM YAPAN BURSLU ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS MİKTARI HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 25 Mart 2000
Resmi Gazete Sayısı: 24000

Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2000 tarihinden itibaren ayda 25,000,000.- lira burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 21/2/2000 tarihli ve 911 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan