Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2001/2274
Karar Tarihi: 30 Mart 2001
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM YAPAN BURSLU ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS MİKTARI HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 27 Nisan 2001
Resmi Gazete Sayısı: 24385

Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2001 tarihinden itibaren ayda 30,000,000.- lira burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 19/1/2001 tarihli ve 245 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan