Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2002/3825
Karar Tarihi: 5 Mart 2002
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM YAPAN BURSLU ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS MİKTARI HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 11 Nisan 2002
Resmi Gazete Sayısı: 24723

Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2002 tarihinden itibaren ayda 45,000,000.- lira burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 22/1/2002 tarihli ve 321 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanun'un 10 ncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan