Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2003/6120
Karar Tarihi: 15 Eylül 2003
ÖĞRETMENLERE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2003
Resmi Gazete Sayısı: 25231

Öğretmenlere her öğretim yılı başında ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin (250,000,000.-) lira olarak tespiti ve bu ödeneğin 16/9/2003 tarihinde ödenmesi; Milli Eğitim Bakanlığının 15/9/2003 tarihli ve 1026 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen ek 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan