"RESMİ YAZILARIN DÜZENLENMESİ" KONULU GENELGE
Tarih: 4 Şubat 1977
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 14 Şubat 1977 - Sayı: 11723

Malumları olduğu üzere, Devlet dairelerinde, en çok başvurulan ve müşterek bir karakteri olan haberleşme vasıtası, resmi yazılardır.

Resmi yazıların, tayin ve tespit edilmiş usul ve esaslara göre hazırlanması, asıl olan haberleşmeyi kolaylaştırdığı gibi, zaman, emek ve malzemeden de tasarruf edilmesini sağlar.

Resmi yazıların hazırlanmasında uyulması gereken usul ve esaslar, geçmiş yıllardaki çalışmaların da olumlu bir sonucu olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından tespit olunmuştur.

Türk Standartlar Enstitüsü, resmi yazıları standart hale getirmiş; "TS 1391/Mart 1975 Resmi Yazıların Düzenlenmesi" adıyla, kataloglarında yayımlamıştır.

Adı geçen standart, Bakanlığımızca 14.7.1975 tarihli ve 1848 Sayılı Tebliğler Dergisi'nin eki olarak yayımlanmış bulunmaktadır.

Buna rağmen, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı tarafından hazırlanan bazı resmi yazıların, tespit edilmiş TS 1391/Mart 1975 numaralı standarda uymadığı görülmektedir.

Resmi Yazıların, TS 1391/Mart 1975 numaralı standardın ölçü ve esaslarına göre hazırlanması için, 1848 Sayılı Tebliğler Dergisi'nin eki olarak yayımlanan "Resmi Yazıların Düzenlenmesi" konusunun, ilgili ve yetkililerce dikkatle incelenmesi; uygulama esaslarının bütün personele duyurulması; daktilografların yetiştirilmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve bu konudaki uygulamaların mutlaka müşterek ve müsbet bir seviyeye ulaştırılması hususuna emirlerinizi önemle rica ederim.