TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL SAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR (*)
Tarih: 22 Haziran 1982

(*) (MEB Müdürler Komisyonu Kararı)

Sayı: 405.1-26023

I. MÜDÜR YARDIMCILARI

1. Her 400 öğrenci için bir Müdür Yardımcısı hesap edilmesi asıl olduğunda,

2. Temel Eğitim II. Kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki gündüzlü öğrenci sayısına göre,

75-300'e kadar olanlardan (1) Müdür Yardımcısı,

400-700'e kadar olanlarda 2 Müdür Yardımcısı,

800-1100'e kadar olanlarda 3 Müdür Yardımcısı,

1200-1500'e kadar olanlarda 4 Müdür Yardımcısı; görevlendirilmesine,

Sonra gelen her 400 öğrenci için bir Müdür Yardımcısının daha verilmesine,

(405.1-38 sayılı, 6.9.1983 tarihli Müdürler Komisyonunun Kararı ile eklenen fıkra)

Öğrenci sayısı 1200 ve daha yukarı olan Okullara (1) Müdür Başyardımcısı verilmesi, ayrıca çift öğretim yapan okullara öğrenci sayısına bakılmaksızın (1) Müdür Yardımcısı daha ilave edilmesi

3. Temel Eğitim ve Yatılı Bölge Okullarında, Müdür Yardımcısı sayısı Temel Eğitim ikinci kademe okullarında uygulanan kıstasa göre tespit edilmesine,

(405.1-38 sayılı, 6.9.1983 tarihli Müdürler Komisyonunun Kararı ile değiştirelen 4. madde)

4. Yatılı ve Pansiyonlu Okullarda yatılı her 200 öğrenciye (1) Müdür Yardımcısı verilmesi

5. Osanor Projesi ve benzer uygulama yapan Meslek Liselerinde her 400 öğrenci için 1 Müdür Yardımcısı daha verilmesine,

6. Döner sermayesi bulunan okul ve kurumların öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 Müdür Yardımcısı daha verilmesine,

7. Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde,

a) Çırak sayısı 250'ye kadar olan Merkezlerde 1 Müdür Yardımcısı,

b) Çırak sayısı 250'den fazla olan Merkezlerde 250 çırak için 1 Müdür Yardımcısı,

c) Bağımlı Çıraklık Eğitim Merkezlerinde çırak sayısına bakılmaksızın 1 Müdür Yardımcısı,

d) Pratik Meslek Kurslarının yapıldığı Merkezlerdeki her meslek dalı için 1 Atelye Öğretmeni,

e) Çıraklık Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Açık Öğretim okullarında her 3000 öğrenciye 1 Müdür Yardımcısı, her 5000 öğrenciye 1 Atelye Şefi verilmesine,

8. Endüstri Pratik Sanat Okulları ve Pratik Kız Sanat Okulları ile Pratik Otelcilik Okulları, Olgunlaşma Enstitüsü, Okul müstakil ise 75 Öğrenci için 1 Müdür Yardımcısı verilmesine, bu sayının üstünde her 200 öğrenci için 1 Müdür Yardımcısı ilave edilmesine,

9. Milli Eğitim Müdürlüklerinde, öğretmen sayısı 1500'e kadar olan İllerde 3, 2500 olanlarda 4, sonraki her 1500 öğretmen için 1 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı daha görevlendirilmesine,

(405.1- Sayılı, 6.9.1983 tarihli Müdürler Komisyonunun Kararı ile eklenen fıkra)

Bu ölçülere göre Milli Eğitim Müdür Yardımcısı sayısı 5 ve 5'den az olan illere birer Müdür Yardımcısı daha görevlendirilmesi

10. İlköğretim Müdürlüklerinde İlköğretim Müdür Yardımcıları, Halk Eğitim Merkezlerinde Halk Eğitim Merkez Müdür Yardımcıları Yönetmeliklerinde belirlenen kıstaslara göre belirlenmesine,

11. Kurumların özelliklerine göre her bölüm ve atelye için Şef görevlendirilmesine,

II. MEMURLAR

1. Her Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen sayısı 1000'e kadar, seyyanen 15 memur görevlendirilmesine, ayrıca her 150 öğretmen için 1 memur daha ilave edilmesine,

2. İlköğretim Müdürlüklerinde öğretmen sayısı 400'e kadar olan ilçelerde 2 memur, sonra gelen her 300 öğretmen için 1 memur daha verilmesine,

3. Her Halk Eğitim Merkezi için Seyyanen 1 memur verilmesine, ayrıca her Müdür Yardımcısı için 1 memur ilave edilmesine,

Hizmet İçi Eğitim görülecek Halk Eğitim Merkezlerinde 1 memur daha ilave edilmesine,

4. Temel Eğitim XI. Kademe okullarıyla Ortaöğretim Kurumlarında öğrenci sayısı 200'e kadar olanlara 1 memur, sonraki her 300 öğrenci için bir memur daha verilmesine,

5. Pratik Sanat Okullarında öğrenci sayısı 100'e kadar olanlara 1 memur, sonraki her 200 öğrenci için 1 memur daha verilmesine,

6. Temel Eğitim Yatılı Bölge okullarıyla Temel Eğitim II. Kademe okulları ve Ortaöğretim Kurumlarında Yatılı olanlara 4 memur, sonraki her 150 yatılı öğrenci için 1 memur daha verilmesine,

7. Temel Eğitim Uygulama okullarında, Temel Eğitim II. Kademedeki kıstaslara göre memur görevlendirilmesine,

8. Döner sermayesi bulunan okullara 1'i Ambar memuru olmak üzere 2 memur verilmesine, ayrıca öğrenci sayısı 400'ün üstünde olan okullara 1 memur daha verilmesine,

9. Çıraklık Eğitim Merkezlerinde 300'e kadar 2 memur, sonraki 300 çırak için 1 memur daha görevlendirilmesine,

10. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde açık olan 3 Bölüm için 2 memur, 4. ve 5. bölümlerinin de açık olması halinde 3. memur görevlendirilmesine,

11. Yatılı Eğitim Kurumlarının özelliğine göre, 1 sağlı memuru veya hemşire verilmesine,

12. Yatılı okullarda 1 kütüphane memuru, santral varsa 1 santral memuru verilmesine,

13. Yatılı okullar dışındaki okullarda 3000'in üstünde kitabı bulunanlara 1 kütüphane memuru verilmesine,

14. Okul ve kurumlara her faal araç için 1 şöför verilmesine,

III. HİZMETLİLER

1. Okul ve Kurumlarda (Halk Eğitim Merkezi, Eğitim Araçları Başkanlığı gibi) sobalı ya da kaloriferli olma durumlarına göre hizmetli sayısı aşağıdaki kıstaslara göre belirlenmesine,

a) Sobalı okullarda her üç derslik için 1,

b) Kaloriferli okullarda her 4 derslik için 1 hizmetli verilmesine,

Not: Bir hizmetli için öngörülen derslik sayısı yarısı kadar arttığında hizmetli sayısı da bir ilave yapılmasına,

2. Kaloriferli okullara bir kaloriferci, bünyesinde gece öğrenimi yapılan kuramlara ve yatılı okullara ikinci kaloriferci verilmesine,

3. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullara 1 aşçı ile 1 aşçı yardımcısı, 3 bulaşıkçı-servisçi, mevcudu 300'den yukarı yatılı okullara her 200 öğrencisi için de ayrıca birer hizmetli verilebilmesine,

4. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullara bir, bundan sonra her 200 öğrenci için de birer yatakhane hizmetlisi, öğrencileri özel bakımı gerektiren yatılı Bölge ve Körler, Ortopedik arızalılar okullarına her 100 öğrenci için birer yatakhane hizmetlisi verilebilmesine,

5. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullarda çamaşır makinası bulunanlara 1, bulunmayanlara 3 çamaşırcı, 300'den fazla her 200 öğrenci için birer çamaşırcı verilebilmesine,

6. Okul ve Kurum sahası 5 Dekardan fazla olan kurumlara birer bahçıvan verilebilmesine,

7. Kurumlarda yemek pişiriliyorsa bir aşçı; 1 aşçı yardımcısı, her 100 öğrenci için bir bulaşıkçı verilebilmesine,

8. Çok amaçlı salonu bulunan okul ve kurumlara birer hizmetli daha ilave edilebilmesine,

9. Mesleki Teknik Okul ve Kurumlarda bölüm sayısı 3'e kadar olanlara bir hizmetli, sonraki her iki bölüm için bir hizmetli daha ilave edilebilmesine,

10. Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi, yatılı okullar gibi mütalaa edilmesine,

IV. SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİ

1. Ankara, İstanbul-kadıköy, İstanbul-Bakırköy, İstanbul-Sultanahmet ve İzmir Sağlık Eğitim Merkezlerine; bir Yönetim Müdürü, 8 memur, 25 hizmetli verilmesine,

2. Diğer Sağlık Eğitim Merkezlerine 2 memur, 3 hizmetli verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.