UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONULU GENELGE / GENELGE NO: 1995/69
Tarih: 21 Eylül 1995
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 6 Kasım 1995 - Sayı: 2442

Dünyanın en genç nüfus yapısına sahip olan ülkemizin, 2000'li yıllara gelişmiş ülkelerle rekabet gücünü artırarak hazırlanmasını ve 21'inci Yüzyılda kalkınarak güçlenmesini çıkarlarına aykırı gören odaklar tarafından gençlerimizi kötü alışkanlıklara itmek için her türlü çabanın gösterildiği bilinmektedir.

Özellikle son zamanlarda, Dünya gençliğini kemiren uyuşturucunun gençlerimiz tarafından az da olsa kullanılır hale gelmesini, emellerinin gerçekleştirilmesi konusunda en geçerli yol olarak görenler, bu konuda çok yoğun bir çaba harcamaktadırlar.

Bugünlerimizin umudu ve geleceğimizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi bu tehlikeden korumak için her türlü önlemin alınması gerekmektedir.

İstanbul gibi nüfusu süratle artan ve her türlü kötü alışkanlıkların, vatandaşlarımızı daha çok etkilediği illerimiz başta olmak üzere uyuşturucu ile yapılacak mücadelelerde, okullarımız hedef kuruluşlar olarak büyük önem taşımaktadır.

Her yaşta öğrencilerimizi kötü alışkanlıktan korumak için, Bakanlığımızın bütün birimlerine çok önemli görevler düşmektedir.

Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla; eğitim kurumlarımız ile tüm eğitimcilerimizin, başta mülki amirlerimiz olmak üzere konu ile ilgili uzman kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılarak;

1. Düzenleyecekleri Okul-Aile ve Sınıf-Aile Birliği toplantılarında öğrenci velilerini bu konuda aydınlatarak çocuklarının okul dışı yaşantılarının titizlikle ve sürekli izlenmesini sağlamalarını,

2. "Okul Disiplin Kurulu" ve "Onur Kurulu" çalışmalarında, rehberlik derslerinde ve yeşilay kolu faaliyetlerinde uyuşturucu ile mücadele konusuna önem vermelerini,

3. Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle yararlı ve olumlu bir biçimde değerlendirmeleri için yöredeki tüm tesis, araç ve gereçlerden ortaklaşa yararlanmaları konusunda gerekli planlamayı yapmalarını ve uygun ortam hazırlamalarını,

4. Öğrencilerin ve gençlerin boş zamanlarında gittikleri kıraathane, kahvehane vb. yerleri sık sık denetleyerek gerekli önlemleri almalarını,

5. Danışman öğretmenler ile sınıf ve ders öğretmenlerinin sırası ve yeri geldikçe öğrencilere konu ile ilgili uyarılarda bulunmalarını,

6. İl ve eğitim yöneticilerinin konunun uzmanlarına konferanslar verdirmelerini ve bu konferanslara öğrenci velileri ile öğrencilerin katılımlarını sağlamalarını,

7. Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca okullara bu yıl gönderilen "UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI" isimli kitapçıkta yer alan esaslar ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını, kitapçığın bulunmadığı okullar için de Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesince yeni kitap takviyesi yapılmasını,

8. Yapılan tüm çalışmalarda yazılı ve görüntülü basın ile ilişki içinde olmalarını önemle rica ederim.