UYUŞTURUCU MADDELER VE KIRTASİYE MALZEMELERİ KONULU GENELGE / GENELGE NO: 1995/75
Tarih: 6 Ekim 1995
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 6 Kasım 1995 - Sayı: 2442

İLGİ: a) Sağlık Bakanlığının 15.9.1995 tarih ve İlaç ve Ecz.Gn.Md.37168 sayılı yazısı.

b) M.E.B.nın 16.6.1992 tarih ve Sağ.İşl.Dai.Bşk.4281 sayılı yazısı.

1. Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında;

2213 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince uyuşturucu ve psikotrop maddelerin hekim ve kontrolünde gerçekten ihtiyacı olan hastalara kullanılması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bunların imalatında kullanılan bazı kimyasal maddelerin 1994 yılında ithalat rejiminde Bakanlıklarından özel izin alınması gereken maddeler kapsamına alınarak gerekli takip ve kontrollerinin yapıldığı.

* Yukarıdaki maddelerin yanısıra son yıllarda ülkemizde özellikle genç nesil arasında "Volatile Solvents" veya "İnhalants" olarak ifade edilen benzin, çeşitli yapıştırıcılar, daktilo silici, tiner, butan, naftalin, azot oksit vb. uçucu maddelere karşı bağımlılığın artış gösterdiği,

* Bu maddelerin solunum yoluyla (koklama ve nefesle içe çekme) kısa süreli kullanılması halinde muhakeme yeteneğinin azalması, koordinasyon bozukluğu, öksürük, burun ve gözlerde tahriş, kalp atışında artış ve düzensizlik, solunum bozukluğu, boğulma ve sarhoşluk halleri,

"Uzun süreli kullanıldığında ise kilo kaybı, ruhsal çöküntü, paranoya, hafıza zayıflığı, beyin, karaciğer ve öbreklerde ciddi hasarlara yol açtığı, gösterdikleri yan etkiler ve ani koklamalardan doğan ölümlere neden olduğu belirtilmektedir.

2. Bakanlığımız tarafından Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda, sağlığa zararlı kimyasal maddelerle üretilen kırtasiye malzemelerinin kullanılmaması daha önce ilgi (b) yazı ile eğitim kurumlarına duyurulduğu halde bazı okullarda ve öğrenciler tarafından bu tür kırtasiye malzemelerinin kullanıldığı gözlenmektedir.

3. Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklarının korunması ve çocuklarda daha sonra madde bağımlılığına dönüşebilecek koklama alışkanlığının önlenmesi amacıyla bütün eğitim kurumlarında;

a) İçinde çözücü olarak etilasetat ve ksilen (xylene) bulunan beyaz tahta kalemlerinin kullanılmaması,

"Özellikle üzerinde yabancı dilde yazı bulunan ithal kalemleri (Boart Marker) alırken içinde bu tür uçucu maddelerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi, çözücüsü alkol olanların tercih edilmesi,

b) Organik solvenlerle (Toluen vb.) yapılan kırtasiye tipi yapıştırıcıların kullanılmaması, Bunun yerine su vasatta üretilen yapıştırıcıların kullanılması,

c) Yukarıda belirtilen malzemelerden başka, öğrencilerin okul içinde ve dışında kokulu silgi, kokulu kalemler vb. kırtasiye malzemelerini kullanmamaları konusunda öğretmenler tarafından uyarılmaları, takip ve kontrollerinin yapılması,

d) Öğrenci velilerinin, Okul-Aile ve Sınıf-Aile Birliği toplantılarında bu konuda bilgilendirilmeleri

hususunda gereğini önemle rica ederim.