Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 97/10468
Karar Tarihi: 29 Aralık 1997

YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Sayısı: 23225
Resmi Gazete Tarihi: 9 Ocak 19981998 Mali yılında uygulanacak ekli "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 26/12/1997 tarihli ve 31657 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Mesut YILMAZ
Başbakan

Madde 1 - Yurtdışına yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev ve tedavi amacıyla yapılacak yolculuk ve ikametlerde Türk Lirası olarak verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterildiği şekilde tesbit edilmiştir.

Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır.

Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

Madde 2 - Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar hesaplanan gündeliklerinin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilenler için % 100'ünden,

b) IV-VI no'lu sütunlarda gösterilenler için % 80'inden,

c) Diğer sütunlarda gösterilenler için % 70'inden, fazla olamaz.

Madde 3 - Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı ve görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Madde 4 - Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslar arası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

Madde 5 - Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündeliklerin hariç), uygulanmaz.

Madde 6 - Bu Karar 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
_______________________________________________________________________
|        |        | Anayasa Mahkeme-| Yükseköğretim  |
| GÖREV ÜNVANI |  T.B.M.M.  | si Başkanı, Ge- | Kurulu Başkanı, |
| KADRO DERECESİ |  Başkanı,  | nelkurmay Başka-| Bakanlık Müste- |
|        |  Başbakan  | nı, Bakanlar  | şarları, Başba- |
|        |        | Kurulu Üyeleri, | kanlığa bağlı  |
|        |        | T.B.M.M. Üyele- | Müsteşarlar, Kor-|
|        |        | ri, Kuvvet Komu-| general ve Kor- |
|        |        | tanları, Jandar-| amiraller, Diya- |
|        |        | ma Genel Komuta-| net İşleri Başka-|
|        |        | nı, Orgeneral  | nı, Başbakan   |
|        |        | ve Oramiraller, | Başmüşaviri, Mer-|
|        |        | Yargıtay, Danış-| kezde sürekli  |
|        |        | tay, Sayıştay  | görevde bulunan- |
|        |        | ve Uyuşmazlık  | lar dışında ki  |
|        |        | Mahkemesi Baş- | Büyükelçiler,  |
|        |        | kanları, Yargı- | Askeri Temsil  |
|        |        | tay Cumhuriyet | Heyeti Başkanı, |
|        |        | Başsavcısı,   | Devlet Personel |
|        |        | Danıştay Başsav-| Başkanı, Hükümeti|
|        |        | cısı, Cumhurbaş-| temsilen Karar- |
|        |        | kanlığı ve   | name ile görev- |
|        |        | T.B.M.M. Genel | lendirilen Heyet |
|        |        | Sekreterleri,  | Başkanları    |
|        |        | Başbakanlık   |         |
|        |        | Müsteşarı.   |         |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|        |   I    |   II     |    III    |
|        |  SÜTUN   |   SÜTUN    |   SÜTUN    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|A.B.D.     |        |         |         |
|(A.B.D. Doları) |    178   |    148    |    116    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Avustralya   |        |         |         |
|(Avustralya Do- |    258   |    214    |    168    |
|ları)      |        |         |         |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Avusturya    |        |         |         |
|(Avusturya   |   2.445   |   2.032    |   1.595    |
|Şilini)     |        |         |         |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Almanya     |        |         |         |
|(Alman Markı)  |    334   |    277    |    217    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Belçika     |        |         |         |
|(Belçika Frangı)|   6.440   |   5.352    |   4.199    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Lüksemburg   |        |         |         |
|(Belçika Frangı)|   6.440   |   5.352    |   4.199    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Danimarka    |        |         |         |
|(Danimarka Kronu|   1.235   |   1.026    |    805    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Finlandiya   |        |         |         |
|(Fin Markkası) |    853   |    709    |    557    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Fransa     |        |         |         |
|(Fransız Frangı)|   1.038   |    863    |    677    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Hollanda    |        |         |         |
|(Hollanda Flo- |    360   |    299    |    234    |
|rini)      |        |         |         |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|İsveç      |        |         |         |
|(İsveç Kronu)  |   1.267   |   1.053    |    826    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|İsviçre     |        |         |         |
|(İsviçre Frangı)|    308   |    256    |    201    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|İtalya     |        |         |         |
|(İtalyan Lireti)|  241.300   |  200.520    |  197.330    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Japonya     |        |         |         |
|(Japon Yeni)  |  36.690   |  30.490    |  23.925    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Kanada     |        |         |         |
|(Kanada Doları) |    233   |    194    |    152    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Kuveyt     |        |         |         |
|(Kuveyt Dinarı) |    48   |    40    |    31    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Norveç     |        |         |         |
|(Norveç Kronu) |   1.259   |   1.046    |    821    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|İngiltere    |        |         |         |
|(Sterlin)    |    123   |    103    |    81    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Suudi Arabistan |        |         |         |
|(Suudi A.Riyali)|    650   |    540    |    424    |
|________________|_______________|_________________|__________________|
|Diğer Ülkeler  |        |         |         |
|(A.B.D. Doları) |    160   |    133    |    104    |
|________________|_______________|_________________|__________________|

________________________________________________________________________
|        |  Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen  |
|        |         Heyet Üyelerinden         |
|        |_____________________________________________________|
|        | Ek göstergesi |         |         |
|        |5300 ve daha yük-|         |         |
|  ÜLKELER   |sek olan kadro- |Aylık/kadro dere-|Aylık/kadro dere-|
|(PARA BİRİMLERİ)|larda bulunanlar |cesi 1-4 olanlar |cesi 5-15 olanlar|
|________________|_________________|_________________|_________________|
|  ÜLKELER   |         |         |         |
|(PARA BİRİMLERİ)|    IV    |    V    |    VI    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|A.B.D.     |         |         |         |
|(A.B.D.Doları) |   108    |    104    |    75    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Avustralya   |         |         |         |
|(Avustralya Do- |         |         |         |
|ları)      |   156    |    150    |   108    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Avusturya    |         |         |         |
|(Avusturya Şi  |         |         |         |
|lini)      |   1.485    |   1.428   |  1.030    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Almanya     |         |         |         |
|(Alman Markı)  |   202    |    195    |   140    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Belçika     |         |         |         |
|(Belçika Frangı)|   3.910    |   3.761   |  2.712    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Lüksemburg   |         |         |         |
|(Belçika Frangı)|   3.910    |   3.761   |  2.712    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Danimarka    |         |         |         |
|(Danimarka Kronu|   750    |    721    |   520    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Finlandiya   |         |         |         |
|(Fin Markkası) |   518    |    499    |   360    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Fransa     |         |         |         |
|(Fransız Frangı)|   630    |    607    |   437    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Hollanda    |         |         |         |
|(Hollanda Flo- |         |         |         |
|rini      |   218    |    210    |   151    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|İsveç      |         |         |         |
|(İsveç Kronu)  |   770    |    740    |   534    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|İsviçre     |         |         |         |
|(İsviçre Frangı)|   187    |    180    |   130    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|İtalya     |         |         |         |
|(İtalyan Lireti)|  146.470   |   140.920   |  101.590   |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Japonya     |         |         |         |
|(Japon Yeni)  |   22.275   |   21.430   |   17.725   |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Kanada     |         |         |         |
|(Kanada Doları) |   142    |    136    |   113    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Kuveyt     |         |         |         |
|(Kuveyt Dinarı) |    29    |    28    |    23    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Norveç     |         |         |         |
|(Norveç Kronu) |   764    |    735    |   608    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|İngiltere    |         |         |         |
|(Sterlin)    |    75    |    72    |    60    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Suudi Arabistan |         |         |         |
|(Suudi A.Riyali)|   395    |    380    |   314    |
|________________|_________________|_________________|_________________|
|Diğer Ülkeler  |         |         |         |
|(A.B.D. Doları) |    97    |    93    |    67    |
|________________|_________________|_________________|_________________|

 _____________________________________________________________________
|        |Diğer Şekilde Görevlendirelenlerden  | Tedavi ama- |
|        |--------------------------------------| cıyla gönde-|
|        | Ek gös-  | Aylık/  | Aylık/   | rilen erbaş |
|        | tergesi  | kadro   | kadro    | ve erler  |
|        | 5300    | derecesi | derecesi  |       |
|        | daha    | 1-4    | 5-15    |       |
|        | yüksek   | olanlar  | olanlar   |       |
|        | olan    |      |       |       |
|        | kadro-   |      |       |       |
|        | larda   |      |       |       |
|  ÜLKELER   | bulunan-  |      |       |       |
|(PARA BİRİMLERİ)| lar    |      |       |       |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|        |   VII  |  VIII  |   IX   |   X    |
|        |  SÜTUN  |  SÜTUN  |  SÜTUN   |  SÜTUN  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|A.B.D.     |      |      |       |       |
|(A.B.D.Doları) |   93  |   89  |   75   |    38  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Avustralya   |      |      |       |       |
|(Avustralya Do- |   134  |  129  |   108   |    54  |
|ları)      |      |      |       |       |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Avusturya    |      |      |       |       |
|(Avusturya Şi  |  1.277  | 1.223  |  1.030   |   515  |
|lini)      |      |      |       |       |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Almanya     |      |      |       |       |
|(Alman Markı)  |   174  |  167  |   140   |    70  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Belçika     |      |      |       |       |
|(Belçika Frangı)|  3.362  | 3.220  |  2.712   |  1.356  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Lüksemburg   |      |      |       |       |
|(Belçika Frangı)|  3.362  | 3.220  |  2.712   |  1.356  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Danimarka    |      |      |       |       |
|(Danimarka Kronu|   645  |  618  |   520   |   260  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Finlandiya   |      |      |       |       |
|(Fin Markkası) |   446  |  427  |   360   |   180  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Fransa     |      |      |       |       |
|(Fransız Frangı)|   542  |  519  |   437   |   219  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Hollanda    |      |      |       |       |
|(Hollanda Flo- |   187  |  180  |   151   |    76  |
|rini      |      |      |       |       |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|İsveç      |      |      |       |       |
|(İsveç Kronu)  |   662  |  634  |   534   |   267  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|İsviçre     |      |      |       |       |
|(İsviçre Frangı)|   161  |  154  |   130   |    65  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|İtalya     |      |      |       |       |
|(İtalyan Lireti)| 125.960  |120.650  | 101.590   |  50.800  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Japonya     |      |      |       |       |
|(Japon Yeni)  | 19.155  | 18.350  | 15.450   |  7.725  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Kanada     |      |      |       |       |
|(Kanada Doları) |   122  |  117  |   98   |    49  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Kuveyt     |      |      |       |       |
|(Kuveyt Dinarı) |   25  |   24  |   20   |    10  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Norveç     |      |      |       |       |
|(Norveç Kronu) |   657  |  630  |   530   |   265  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|İngiltere    |      |      |       |       |
|(Sterlin)    |   65  |   62  |   52   |    26  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Suudi Arabistan |      |      |       |       |
|(Suudi A.Riyali)|   339  |  325  |   274   |   137  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|
|Diğer Ülkeler  |      |      |       |       |
|(A.B.D. Doları) |   84  |   80  |   67   |    34  |
|________________|____________|___________|_____________|_____________|