ZİHİNSEL ENGELLİLER İŞ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 28 Şubat 1992
Tebliğler Dergisi'nde yayımı: 17 Ağustos 1992 - Sayı: 2364

SAYI: 420.İş.Eğt.Merk.06.Büt.Şb. Md. (92)/580

KONU: Ankara Keçiören Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi Açılması

BAKANLIK MAKAMINA

Ülkemizde ilkokulu bitiren eğitilebilir çocuklar için 14 İş Okulu, öğretilebilir çocuklar için de 16 Özel Eğitim Okulu bulunmaktadır. Ancak, bu okulu bitiren çocuklara ve eğitim imkânlarından yararlanamayan zihinsel engellilere iş eğitimi vermek üzere açılmış bir yaygın eğitim kurumu bulunmamaktadır. Bu sebeple zihinsel engellileri tüketici olmaktan kurtarıp, üretici bir vatandaş haline getirmek amacıyla Dairemize;

1. Ankara ili, Keçiören İlçesi, Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu bahçesinde, gönüllü kuruluşlarında katkılarıyla Okul koruma Derneği tarafından yaptırılan binada, 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nun 4. maddesinin (g) fıkrası ve 5. maddesinin (f) fıkrası gereğince "Keçiören Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi"nin açılması,

2. İş Eğitim Merkezine zekâ bölümü 25-44 arasında bulunan öğretilebilir çocuklar ile zekâ bölümü 45-75 arasında bulunan eğitilebilir zihinsel engelli çocukların alınması,

3. Merkezin donatımını Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca yapılması,

4. Merkez müdürünün, Merkez Müdürlüğünce, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne sipariş verilerek yaptırılması Dairemizce uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Ankara Keçiören Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezinin açılması ve Merkezin ek'teki yönerge esaslarına göre yürütülmesi hususlarını tensiplerinize arz ederim.