Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü

19 Şubat

19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl
bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe
düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur.

Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci
ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir. Eğitim hizmetleri, diğer
hizmetlere göre daha pahalı olduğundan bakanlık bütçesi bu konuda yetersiz
kalmaktadır. Halkın ve öteki kuruluşların yardımlarını sağlamak amacı ile 19
Şubat 1981 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuştur.

Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Öğretmenler Bankası, İş
Bankası, T.C.Ziraat Bankasıdır. Vakıf, kuruluşunu izleyen kısa sürede, il ve
ilçe düzeyinde şubeler açmıştır. Eğitime katkıda bulunacak sosyal ve fiziki
yapının geliştirilmesine yardımcı olur.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın amaçları şunlardır:

  1. Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.

  2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.

  3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.

  4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.

  5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.

Vakıf, amacına ulaşabilmek için gerekli olan geliri aşağıda sayılan kaynaklardan sağlar.

  1. Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe gibi taşınmaz bağışları,

  2. Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yaptığı yardımlar,

  3. Basılı eğitim araçları ve ders kitaplarından elde edilen gelirler.

  4. Eğitim kuruluşları ve okullarımızda yapılan bağışlar.

Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel
kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli
Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir