Her Yönüyle Öğretmen Olabilme

Bu bölüm MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Her yönüyle öğretmen olabilme” adlı kitaptan alınmıştır. Hazırlayanlar: Dr. Halil

Bu bölüm MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Her yönüyle öğretmen olabilme” adlı kitaptan alınmıştır. Hazırlayanlar: Dr. Halil İbrahim Yalın, Dr. Lowell Hedges, Dr. Servet Özdemir.

1. Bölüm :
Öğretmenin Görevleri nelerdir?
1.1. Öğretme Görevi
3 Sizler, bir sınıf, sınıftaki grup üyesi ve birey olarak öğrencilerin öğretmenisiniz.
3 Sizin işiniz öğretmek, öğrencilerin işi ise öğrenmektir.
3 Öğretmek, öğrenme sürecini yönlendirmek demektir. Siz öğrencilerin öğrenmesine rehberlik eden bir kılavuzsunuz. Öğrencilere yardım etmek amacıyla yapabileceğiniz ilk şey, öğrenme hedeflerini açıklamaktır. Sonuç olarak bu öğrenciye gerçekçi öğrenme amaçları oluşturmada yardımcı olur.
1.2. İdare ve Yönetim Görevi
3 Bu görevi yerine getirdiğinizde, bir eğitim programını planlama, yönetme ve işletme işlemini yerine getirmiş olursunuz. Okulunuzdaki program, ilkokul, ortaokul fen dersi, ortaokul matematik dersi veya mesleki – teknik dersler şeklinde olabilir.
3 Sizden okulun eğitim faaliyetlerini işbirliğiyle planlamanız ve gerçekleştirmeniz beklenir.
3 Bu görevin bir diğer önemli yönü de, fiziksel imkânların ve öğretim gereçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve korunmasıdır.
3 Eğitim programınızı öğrencilerinize göre düzenleyip, güncelleştirerek programınızın ve okulunuzun etkinliğine katkıda bulunabilirsiniz.
1.3. Mesleki /Konu Alanı Uzmanlık Görevi.
3 Öğretmen olarak öğretmeniz istenilen konu alanı ile ilgili; bilgi ve becerilerin kaynağı olmanız beklenir.
3 Yaşam – boyu öğrenmeye katılmanız beklenir. Uzman olarak bu konu bilgisi açısından kesin ve güncel olmanız gerekir. Ayrıca, eğitimdeki yeniliklere ayak uydurabilmek için yeni bilgi, beceri ve davranışlar geliştirmeniz gerekir. Özellikle de bilim, teknoloji, ekonomi, iş dünyasındaki değişiklik ve gelişmeler ile millî eğitim politikasındaki değişikliklere ayak uydurmanız gerekecektir.
3 Türkiye’de eğitim programları, güncelliği yakalamanıza ve yaşadığınız anın ötesine geçmenize, geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu hizmet içi faaliyetlerine katılınız.
3 Kendinize kişisel bir mesleki gelişim planı hazırlamanız çok faydalı olacaktır.
1.4. Öğrenci Danışmanlık Görevi
3 Etkili bir öğretmen gerektiği zaman öğrenciye arkadaştır. Bazı durumlarda da öğretmen ailenin yerini alır.
3 Kariyerler/meslekler ile ilgili endişeleri olan öğrencilere rehberlik etmeye hazırlıklı olun.
3 Öğretmenin öğrencilere karşı takınması gereken diğer etkili tavırlar:
* Öğrencilerle çalışırken anlayış ve sempati gösterin.
* Öğrencilerle olan ilişkilerinizde dostça ve nazik davranın.
* Öğrenci faaliyetlerini yönetin ve iyi yapılan işi ödüllendirin.
* Öğrencileri yapabileceklerinin en iyisinin yapmaya teşvik edin.
* Öğrencilerin ilgi ve görüşleri hakkında bilgi edinin.
* Öğrencilere gülümseyin ve gerekirse onlarla birlikte gülün.
* Etkin dinleme becerileri geliştirin.
*Dikkatli, destekleyici öğrencilerin kendilerini güvenli hissedecekleri bir atmosfer oluşturun.
*Öğrencileri, problemlerini kendi kendilerine çözmede destekleyin ve yaptıklarını değerlendirin.
2. BÖLÜM : DERSLERİMİ NASIL PLANLAMALIYIM?
2.1. Öğretme nedir?
3 Öğretme, öğrenme sürecini yönlendirmektir. Öğrenme süreci dört temel aşamalardan meydana gelir.
1. Uyarıcıyı Seçme / Sunma 2. Uyarıcıyı Alma 3. Uyarıcıyı Algılama 4. Algılara dayanarak hareket etme (sonuç olarak öğrenme oluşur.)
3 Öğretmen olarak işiniz öğrencileri, istenilen davranış değişikliklerinin oluşması için bu dört aşamadan geçirmektir.
2.2. “İyi öğretim” ne demektir?
3 İyi öğretim, öğrencide istenilen ve kalıcı izli davranış değişiklikleri – düşünme, değerlendirme, muhakeme, sebep gösterme, iletişim, icatçılık, tutum, değer, kavrama ve psiko–motor becerilerindeki değişmeler meydana getirmektir.
3 İyi öğretim, öğrencide öğrenmeye karşı isteklilik uyandıran bir etkinliktir.
2.3. Öğrenme nedir?
3 Öğrenmek, daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapabilmek ve onu tekrar yapabilecek kadar hatırlamaktır. Öğrenme, öğrenenin davranışlarında değişim olması anlamına gelir. Bu değişiklik, öğrenmenin zihinsel, psikomotor ve duyuşsal alanındadır.
2.4. Bazı temel öğrenme ilkeleri nelerdir?
3 Bir öğretmenin anlaması ve kullanması gereken bazı temel öğrenme ilkeleri vardır:
* Öğrenme, motivasyona dayanır.
* Öğrenme, öğrenme kapasitesine dayanır.
* Öğrenme, geçmiş ve güncel tecrübelere dayanır.
* Öğrenme, öğrenenin aktif katılımına dayanır.
* Öğrenme, problem çözme ile zenginleştirilir.
* Öğrenmenin etkinliğinde geribildirim önemli bir faktördür.
* Informel bir sınıf atmosferi öğrenmeyi zenginleştirir.
* Öğrenme, birey kendinden beklenen yeni davranışın ne olduğunu bilirse daha etkili olur.
3 İlginin birinci derecede önemli ilkeleri vardır. Bütün ilgililerin doğal dürtü ya da tahrik denilen asıl çıkış noktaları vardır. Bunların en yaygınları:Faaliyet, doğa sevgisi, merak, icatçılık, insanları sevme, onaylanma isteği, bencillik, kendi–kendini geliştirme, rekabet ve ipliktir.
* İlginç olan, bizi etkileyen, bizimle ilgili olanlar veya insanlığı etkileyen şeylerdir.
* Bir konu alanıyla ilgili bilgilerin artması o konu alanına ilgiyi artırır, ilgiyle birlikte konular daha iyi anlaşılır.
* İlgi, istenen yetenek ve becerinin kazanılması ile artar.
* İlgi, ilginç bir şeyden ilginç olmayan bir şeye, bu ikisinin kesin bir şekilde düşüncede birleşmesiyle geçer veya dağılır.
3 İlginin ikinci derecede önemli olan ilkeleri vardır.
* Düşünmek ezberlemekten daha fazla ilgiyi artırır.
* İlgi bir kişinin diğer kişiden alması bağlamında bulaşıcıdır.
* İlerleme duygusu ilgiyi artırır.
* İlgi, şüphe durumuyla oluşur ve beslenir.
* Tam olarak kabul edildiği taktirde bir ideal de, ilginin, dağılacağı yeni bir ilgi merkezi olabilir.
* Yenilikler ve beklenmeyenler de ilginçtir.
* Mizah ilgi çeker.
2.5. Ders planlaması nedir?
3 Ders planlaması sınıfta ve/veya lâboratuvarda olmasını istediğiniz şeyleri öğretilmeden önce iyece düşünülmesidir.
3 Ders planlaması, ders planınızı yapmadan önce zihinde oluşur.
2.6. Ders planı ve demektir?
3 Ders planlaması, sınıfta ve/veya laboratuvarda olmasını istediğiniz şeylerin adım adım yazılı bir dökümüdür.
3 Değişik ders planlama biçim ve sitili vardır.
3 Ders planı formatı öğrencileri, öğrenme sürecinden geçirmek için seçilen öğretim yöntemini zenginleştirmelidir.
2.7. Bir ders planı neleri içerir?
3 Öğretilen konu ne olursa olsun bir ders planı şu dört soruya cevap verebilmelidir.
1. Neredeyiz? (Ders konusuyla ilgili olarak öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyi ne?)
2.Nereye gidiyoruz? (Öğrenciler dersin sonunda daha önce yapamadıkları neyi yapabilecekler?)
3.İstenen sonuca ulaşabilmek için ne yapmalıyız? (Dersin amaçlarına ulaşmak için öğrencilere hangi öğrenme tecrübelerini sağlamalıyız?)
4.İstenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız? (Öğrenciler ders hedeflerinde belirtilen bilgi, beceri ve tutumlara ne oranda sahiptirler?)
3 Bu dört planlama sorusu cümlelere ya da bir ders planının bölümlerine dönüştürülebilir.
3 Şekil 1 bu dört planlama sorusunu (Kolon A) ve bunların bir ders planının bölümlerine (Kolon B) dönüşümünü gösterir. Kolon C de her dört bölümün veya aşamanın alt bölümleri hakkında bilgi verir.
3 Bir ders planının dört unsur veya aşaması şunlardır.
1.Öğretmeye hazırlama
2.Dersi anlatma
3.Öğrencilere kavramları/ilkeleri/becerileri kullanmada yardımcı olma.
4.Öğrenci öğrenmelerini değerlendirme
3 Yukarıda dört bölüm ve aşamaları içeren örnek bir ders planı formatı (şekil,3’de) verilmiştir.
3 Şekil 4. öğrencilere mikroskop kullanmayı öğretmek için tasarlanmış bir ders planıdır. Plan dört bölüm veya aşamadan oluşturulmuştur. Kullanılan öğretim metodu şekil 2’de (Metod no : 10) açıklanan problem çözme yaklaşımıdır.
Şekil 1 : Öğrenciyi Esas Alan Planlama / Öğretme / Öğrenme İşlemi
A B C
Ders Planı Dört Cevaplar Dersin Her aşamanın, ders planı ve öğrenci
Soruyu Planlama ve merkezli öğretim yapmak için
Cevaplar Öğretiminde belirli bölümleri vardır
Dört Aşamaya
Yöneltir.
Soru 1: Neredeyiz? * Mevcut durum Problem,karar ihtiyaç
* Konu “Bugün bana öğretmeye
Soru 2: Nereye *Hazırlık “çalıştığın şeyi neden
gidiyoruz? öğrenmeliyim?”
* Hedefler
* İlgi yaklaşımı
* Gerekli materyaller (Motivasyon sürecini
* İçerik kullanın)
Soru 3: Oraya Anlatım * Öğretim * Yöntemler
ulaşabilmek stratejileri * Teknikler
için ne gibi * Yardımlar,
aşamalardan Gereçler
geçmeliyiz? * Ders içeriği * Ne?
* Nasıl?
* Neden?
Uygulama Öğrenciler Öğretim yönetiminin
“Neden”e dayalı seçiminde dikkat
faktörler: edilecek faktörler:
“Ne?” ve “Nasıl?” – Öğrenmenin oluşumu
uygular ve – Öğretilecek şey
kullanılırlar. – Öğrenenlerin davranış şekli
Soru 4: Ulaştığımızı * Yazılı – Öğretmenlerin
nasıl anlayacağız? Değerlendirme davranış şekli
* Sözlü* Uygulama – Fiziksel imkânlar
Performansı – Grubun (büyüklüğü)

(Okul Adı)(Ders/Programı Adı)
(Öğretmen Adı) (Dersin Adı) (Tarihi)
1. Öğretmeye Hazırlama
Ünite Adı :
Konu Adı :
Amaç :
Davranışlar :
Hedefler : (“Nereye gidiyoruz” planlama sorusu cevaplandırılır.)
Donanım, gereçler ve diğer kaynaklar : (Dersin hedeflerini öğretmek için gereken şeyler)
Mevcut durum : (Öğrenciler dersin içeriği hakkında ne biliyorlar? Dersin içeriğiyle ilgili deneyimleri neler?) Mevcut durum “Neredeyiz” planlama sorusunu cevaplandırır.)
İlgi yaklaşımı : (Öğrencinin, “Bugün bana öğretmeye çalıştığın şeyi neden öğrenmeliyim?” sorusunu cevaplandırılır. Dersin bu noktasında, öğretmen, öğretmek istediği şeyin öğrenci için neden gerekli olduğunu düşünmesine yardımcı olarak ilgi ilkelerinden faydalanır.)
2. Dersi sunma
Öğretim strajeleri : Yöntemler, Teknikler, Öğretim araç gereçlerinin kullanılması.
(Tartışma grupları, takrir, gösteri, bireysel araştırma, alan gezileri, kaynak kişiler, görsel / işitsel sunular, bilgisayar destekli öğretim, rol oynama , örnek problemler, benzetişim ortamları, problem çözme ve diğerleri kullanılabilir.)
Ders içeriği :
* Ne? (Hedefleri öğretmek için gereken içerik, içerik programınıza/dersinize yönelik geliştirilen müfredattan çıkarılır.),
* Neden? (Hedeflerin uygunluğu; gerçek hayatta kullanılabilirliği).
* Nasıl? (Yeni becerilerin, davranışların ve anlayışların nasıl ulgulanacağı).
(İçerik öğretimine yönelik stratejiler, “Amaca ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz? Planlama sorusunu cevaplandırılır.)
3. Öğrencilere Kavranımları / İlkeleri / Becerileri Uygulamada Yardımcı Olma
Öğrenciler “Neden” sorusuna bağlı olarak “Ne ve “Nasıl” ve “Nasıl”ı uygular veya kullanır. (Uygulama faaliyetleri, ayrıca “Amaca ulaşmak için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz? planlama sorusunun cevaplanmasına yardım eder).
4. Öğrenilenleri değerlendirme :
(Yazılı sınav, sözlü sınav, gözlem, uygulama testi, yazılı ünite testi, kanaat kullanımı, yazılı rapor(lar), evrak (portföy) anlatımı, performans testi, vs. kullanılabilir.)
(Öğretim sürecinde bu aşama, “Hedeflere ulaşıp uluşamadığımızı nasıl anlayacağız?” planlama sorusunu cevaplandırır).
1. Öğretmeye hazırlanma
Ünite : Donanım Kullanımı ve Bakımı
Konu : Mikroskop kulanma
Dersin genel amacı: Tanımlamak için bir örnek verildiğinde (verilen) mikroskobu kullanın. Performans değerlendirmesindeki tüm maddeler kabul edilebilir olmalıdır. Maddeler, mikroskop taşımayı, mikroskoba tam yerleştirmeyi, mikroskobu odaklamayı, öğretmenin verdiği örnekleri tanımlamayı ve mikroskobu depolamak için hazırlamayı içerir.
Gerekli Araç – Gereçler :
1. İki veya çok mercekli mikroskoplar
2. Hazırlanmış lamlar
3. Mikroskop şema dökümanı
Durum : Bu 25 ortaokul öğrencilerinden oluşan bir sınıftır. Öğrencilerinden bazıları fen derslerinden mikroskop kullanmayı öğrenmişlerdir. Öğrencilerin birçoğu mikroskop kullanımını konusunda az bir deneyime sahiptir.
İlgi Yaklaşımı : (öğretmen öğrencilere)
“Kaç taneniz çok mercekli mikroskop kullandı?”
“Hangi amaç için mikroskop kullandınız?”
“Biyologlar mikroskopla ne yapabilirler?”
(Muhtemel öğrenci cevapları)
1. Parazit çoğalmasına yönelik kontrol yapabilir.
* Böceklerin deri atması
* Kurtçukların dışkı örnekleri
* Sıcakkanlı bağırsak kurtları hastalığının kan örnekleri
2. Kan çalışması
* Beyaz kan hücresi sayımı
* Kırmızı kan hücresi sayımı
“Mikroskobu dikkatli ve doğru bir şekilde kullanmak neden önemlidir?”
(Muhtemel öğrenci cevapları)
1. Mikroskoplar pahalı. Bir tanesini ödemek zorunda kalmayı istemem.
2. Lensler kırılabilir. Ayrıca da kolayca hasar görebilirler.
3. Doğru kullanmazsak örnek lamın üzerinde ne olduğunu tespit edemeyiz.
“Kolayca oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için mikroskobu taşıma ve kullanılmasıyla ilgili prosedürleri gözden geçirelim, böylece de örnek lamı mikroskoba yerleştirebilir ve nesneleri tanımlayabiliriz. Size doğru prosedürleri göstereceğim. Sizden gerekli prosedürleri sonuca ulaştırmada yardımcı olmanızı istiyorum. Mikroskop kullanımında izlemeniz gereken bazı önemli aşamalar hakkında not almak isteyebilirsiniz. Temel aşamaları tahtaya yazacağım.”
2. Dersi Sunma
En baştan, mikroskobu kabinden ilk aldığımız andan başlayalım.

Şekil.2 : Öğretim Metodları

Metod Başlıca Avantajları Dezavantajları Özellikleri

1. Anlatma Bilgi verici Bilginin toplanması Öğrenciler
(Takrir) gereçlerin pasiftir
organizasyonu
2. Soru ve cevap Öğrenciler veya Öğrencinin tepkisi Formalite
öğretmenlerin korkutucu veya sıkıcı
soru sorması
3. Tartışma Grup Öğrenci katılımı Organizasyonun
etkileşmenin en ilgi deneyim bozulması
a) Sokratik üst düzey kullanımı
b) Lider merkezli
c) Grup merkezli
4. Proje Problemin Grup veya birey Harcanan çaba
işbirliğiyle bir sorumluluğu,
bütün olarak güncel deneyim,
incelenmesi ilgi, başarı
5. Laboratuvar materyallerle İlk elden tecrübe; Zaman alıcı
etkileşimde rehber eşliğinde
bulunma uygulama; birden
fazla duyuyla deneyim
6. İşbaşında Gözetim altında Pratik uygulama Liderin
öğretim yaparak öğrenme deneyimiyle sınırlı
7. Gösterim ve İşlemlerin Sürecin Sınırlı katılım
görsel öğretmen Görselleştirime
yardımlar tarafından gösterimi
8. Bireysel Deneme ve Doğrudan Hareketsizliğin
inceleme yanılma olması
9. Alıştırma Uygulama Terkrar yoluyla Sıkıcı olabilir;
(Drill) öğrenilenlerin fazla öğretim
pekiştirilmesi
10. Problem Karar verme Keşfettirici, harekete Genel bilgi
çözme yöneltmesi demokratik, kaynağı
beceriler geliştirmesi. gerektirmesi
3. Öğrencilere Kavramaları/İlkeleri/Becerileri Uygulamada Yardımcı olma :
İkişerli grup halinde çalışırken, her öğrenci bir lamı “e” harfi ile inceleyerek. Her öğrenci farklı büyüklüklerde ilgili görüş alanında gördüklerini çizerek öğrencilerle, incelemeleri için saç, kan parazit ve çeşitli doku örnekleri içeren diğer mevcut lamlar verilecek.
4. Öğrenilenleri değerlendirme
Öğrencilerin örneklere dayalı çizimleri toplanarak değerlendirilecek. Ayrıca mikroskobu taşıma ve kullanma konusunda da bir sınav yapılacak.
Değerlendirme
3 Mikroskop Kullanma
Lütfen aşağıdaki soruları kısa cümleler kullanarak cevaplandırınız.
1. Mikroskobu uygun şekilde nasıl taşıyabiliriz.
2. Görebilmek için hangi iki durumda daha fazla ışığa ihtiyaç vardır.
3. Bir örneği görüntülerken hangi objektifi kullanmalısın?
4. Görüntülemeden önce ve sonra obje tablosu nerede olmalıdır?
5. Kabine koymadan önce mikroskobun hangi parçasını çevirmek gerekir?
6. Aydınlatmayı ayarlamak için mikroskobun hangi parçasını çevirmek gerekir?
7. İnce ayar düğmesini ne zaman kullanmalısın?
8. Hangi obje tablosuna güvenli bir şekilde yerleştirmek için gerekli prosedürler nelerdir?
9. Lamı obje tablosuna güvenli bir şekilde yerleştirmek için gerekli prosedürler nelerdir?
10. Depolama esnasında mikroskopları korumak için gerekli işlem sırası nelerdir?
3 Mikroskobu Depolamaya Yönelik Kontrol Listesi Evet Hayır
1. Yuva çevirilerek uygun pozisyona getirildi mi? ………. ……….
2. Obje tablosu tamamen aşağıya çevrildi mi? ………. ……….
3. Mikroskop elektrik düğmesinden kapatıldı mı? ………. ……….
4. Elektrik kablosu fişten çekilip sarıldı mı? ………. ……….
5. Mikroskop, toz koruyucusu ile yeniden örtüldü mü? ………. ……….
6. Mikroskobu kabine taşımada her iki el de kullanıldı mı? ………. ……….
7. Ellerden biri mikroskobun kolunu kavramak için kullanıldı mı? ………. ……….
8. Diğer el mikroskobu alttan desteklemek için kullanıldı mı? ………. ……….
9. Mikroskop belirlenen yere yerleştirildi mi? ………. ……….

Toplam ………. ……….
Öğrenci :…………………………………..
Tarih :…………………………………..
Deneme Sayısı :…………………………………..

3. Bölüm :
Dersi Nasıl Öğretmeliyim?
Dersi Anlatma
İşte sizi dersinizi anlatmada yardımcı olacak altı teknik beceri. Bunlar sayesinde de sizin öğrenciyi esas alan bir öğretiminiz olacak. Bu teknikler veya beceriler, dersi öğrencilere ilginç kılacak, böylece de dersin sonunda öğrencilerin zihinsel, psikomotor, ve/veya duyuşsal davranışlarında istenilen değişiklikler görülecek.
3.1. Öğrenci ilgilerinin çekilmesi ve korunması
3 Öğrenciler, ihtiyaçları çerçevesinde dersin önemini ve hedeflerini anlamalarına yardımcı olun. Öğrencilerin dersle ilgili olan önceki deneyim ve bilgilerini yeni bilgilerle ilişkilendirmelerine yardımcı olun. “Bilinenden bilinmeyene doğru gidin.”
3 Öğrencinin derse olan ilgisini, çeşitli öğrenci isteklerini, değerlerine ve değişen öğrenci katılım türlerine yer vererek çekin. Bütün öğrencilerin dersin belirli dönemlerinde aktif katılımda bulunma fırsatı olmalıdır. Katılan öğrencilere de olumlu davranın. Ayrıca, dersi dinlemeyenleri tespit ederek bunları da derse katılmaları yönünde teşvik edin.
3.2. Öğrencinin Düşünmesini Sağlama :
3 Derste öğrenci katılımını sağlamak için sorular sorun. Çoğunlukla tecrübesiz öğretmenler öğrencilerden gelebilecek şu karşılığı “öğretmen ol, anlatıcı değil” doğrularcasına, öğrencileri derse katacak ve davranışlarını ölçecek sorular sormak yerine sadece konuları anlatırlar.
3 Ezberlemeyi vurgulamak yerine öğrencinin düşünmesine ve eleştirmesine, kararlar vermesine ve problem durumlarını incelemesine yardımcı olacak türde soruları kullanın. Üst düzey soruları (sentez, değerlendirme gibi), öğrencilere fikirleri hatırlamak yerine kullanmalarında yardımcı olur.
3 “Araştırmaya yönelten” sorular kullanın. Bu sorular, öğrencilerin “İlk anda cevaplayacağı” türden soruların ötesine gitmesini gerektirir. Öğrenciden makul ve mantıklı cevaplar isteyin. İlk öğrencinin verdiği cevap konusunda düşünmelerini isteyerek diğer öğrencileri de tartışmalara katın.
3 Öğrencilerin sorular üzerinde düşünmeleri için zaman tanıyın. Sınıftaki tartışmalar sırasında oluşacak sessizlikten veya suskunluklardan korkmayın. Sessizlik sınıfta etkili bir araçtır. Örneğin bir öğrencinin sorusundan sonra biraz duraklama soruyu bir bakış veya bir hareketle başka bir öğrenciye yöneltme şeklinde kullanılabilir.
3.3. Öğretim Araç – Gereçlerini Kullanma
3 Ders için uygun öğretim araç – gereçleri (görsel işitsel donanım, dersi levhası, örnekler, ilimler, referans kitapları, broşürler, tebeşir tahtası, tepegöz saydamları, vs.) kullanımı.
3 Seçilen öğretim araç – gereçlerini etkili kullanın.
3 Sınıfınızın tamamıda “öğretim gereci” olarak kabul edilir. Ayrıca, öğrenme çevresinin bir unsurudur. Odanızda çöp bulundurmayın. Eşyaları tertipli ve düzenli tutun. Uygun ve rahat bir öğrenme ortamı yaratın.
3.4. Öğrencilerle Etkili İletişim Kurma
3 Yönerge ve açıklamalarınız anlaşılır olmalı. Öğrenciler yanlış anladığında, farklı kelime ve fikirlerle yönerge ve açıklamalarınızı daha anlaşılır hale getirin. Yanlış anlamaların farkına, öğrenciler sormadan varın.
3 Sınıfınızdaki öğrencilerin yorum ve sorumluluklarını kullanın. Öğrenci cevaplarını olumlu bir tavırla karşılayın.
3 Ders esnasında öğrencilere geribildirimde bulunun. Hem doğru hem de yanlış cevaplara geribildirimde bulunun. Öğrencilerin kendi ve birbirlerinin performansını değerlendirmelerine yardımcı olun.
3 Öğrencilerinize kabul edilebilir yazılı ve sözlü ifadeler kullanın. Konuşmanız anlaşılır (doğru telaffuz ve söyleyiş) ve gramer açısından doğru olmalıdır. Yazınızda okunabilir olmalıdır.
3.5. Sınıfta Etkili Yönetme ve Kişilerarası İlişkilere Rehberlik Etme
3 Sınıf faaliyetlerinin çeşitli ve uygun bir hızda ilerlemesini sağlayın.
3 Sözlü ve sözlü olmayan ifadeleriniz istenen öğrenci davranışını pekiştirmelidir. Öğrencilere nazik davranın. Öğrencilerle ilgilenirken adil ve tarafsız olun. Doğru ve yanlış davranışlar için sözlü geri bildirimde bulunun. Öğrencilerden beklediğiniz davranışı dikkate almayın. Uygun olmayan davranışta bulunan öğrencilerle ilgilenin. Öğrencilerin davranışlarına uygun uygulamalarda bulunun.
3 Sizinle öğrencileriniz ve öğrencilerin de kendi aralarında yakınlık ve dostluk belirtileri olmalıdır. Öğrenciler diğerlerinin fikirlerini kibarca kabul veya reddetmelidir. Sabır ve anlayış gösterin. İğneleyici ve alaycı bir dil kullanmayın. Ayrıca zamana ve açıklamaya ihtiyaç duyan öğrencilere sabır ve ilgi gösterin. Davranışlarınızla öğrencilere sabır ve ilgi gösterin. Davranışlarınızla öğrencilere problemlerinin anlaşıldığını gösterin.
3 İyi bir görev zamanlaması yapıp, ders zamanını uygun bir şeklide kullanmalısınız. Derslerinize hemen başlayın. Gecikmelerden ve ilgisiz konulardan kaçının.

3.6. Öğrencilere Öğrendiklerini Pekiştirme ve Uygulama Fırsatı Verme
3 Öğrencileriniz derste öğrendiklerini uygulama noktasına getirmelisiniz. Bunun “sonucu” ulaştırma da diyebiliriz. Sonuç dersin içerik özetinden daha kapsamlı bir durumdur. Sonuç, öğrencilere sınıfta anlatılan geçmiş bilgi ile yenisi arasıda bağlantı kurmada yardımcı olur. Sonuç, öğrencilere ihtiyaç duyulan başarı hissini vermelidir.
3 Öğrencinin pratik ve uygulamaları öğretme öğrenme sürecinin bir parçası olmalıdır.
3.7. Öğretileni Sınama.
3 Öğrenci performans hedefleri, öğretilen içerik ve, değerlendirme test soruları arasında üç yönlü bir performans uyumu olduğundan emin olun. Diğer bir anlatımla, öğretim öğrencilerde istenen davranış değişikliklerine yönelik olmalıdır. Değerlendirme teknikleri / maddeleri hem içerik hem de öğrenci performans hedefleriyle uyumlu olmalıdır.

Bölüm 4 :
Öğrenci Öğrenmesini Nasıl Değerlendirmeliyim?
4.1 Değerlendirme Nedir?
Sözlük değerlendirmenin anlamını anlamamızda yardımcı olmak için bize bir çok kelime ve deyim verecektir: değer biçme, tahmin etme, ölçme, oranlarına değerlendirme, değer, önemini belirleme gibi.
Seçtiğimiz kelime veya tanım ne olursa olsun, birşeyi değerlendirmek için bilgiye ihtiyaç vardır. İstediğimizin bilgi türü de kullanacağımız değerlendirme tekniklerini belirler.
Sınıf öğretmeni olarak bu bilgiyi ölçme sonuçlarını en azından iki önemli amaç için kullanacağınızı umuyoruz. İlk olarak, öğrencilerin ulaştığı bilgi ve beceri düzeyini belirlemek, ikinci olarak da öğrencilerin bu bilgi ve becerilere nasıl ulaştıklarını veya eğer ulaşamamışlarsa bunun nedenlerini tespit etmek.
4.2 Öğrenci Öğrenmesini Neden Değerlendiririz?
Değerlendirme, eğitim sisteminin başarısı ve kaynak tahsisi konusunda kararlar verilmesinde bir araç vazifesi görür. Değerlendirme, öğrenmeyi teşvik eder ve öğretimin iyileştirmesine yönelik bilgiler sağlar.
1. Öğrenenler İçin Önemi
3 Öğrenme ve beceri geliştirmeyi teşvik eder.
3 Öğrencilerde öğrenme arzusu uyandırır ve bireysel öğrenci gelişmesinin ölçüsünü belirler.
2. Öğretmenler İçin Önemi
3 Öğretmenlere öğretmenlerinin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemeleri için bilgi sağlar.
3 Öğrenciler hakkında bilgi verir. Hangi öğrenciler istenilen bilgi ve becerilere sahiptir? Öğrencilerin öğrenmede güçlük çektikleri bilgi ve beceriler nelerdir?
3. İdareciler İçin Önemi
3 Karar vermede hayati önem taşıyan bilgiler verir.
3 Kaynak tahsisi, fiziki kapasite, personel gelişimi ve araç gereçlere yönelik bilgi verir.
4. İşverenler İçin Önemi
3 İşverenler öğrencilerin başarılı olması gereken standartlarını oluşturulmasına yardımcı olur.
3 Performans değerlendirmelerini sonuçları işverenlere öğrencilerin istedikleri becerilere sahip olduğunu gösterir.
4.3 Neler Değerlendirilmelidir?
3 Öğrenciler aşağıdaki üç öğrenme alanını da değerlendirilmelidir.
* Zihinsel davranışlar
* Psikomotor davranışlar
* Duyuşsal davranışlar.
Üç Öğrenme Alanındaki Öğrenci Davranışlarını Nasıl Değerlendirebilirim?
1. Zihinsel Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
3 Zihinsel öğrenmeler, prensipler, kavramlar ve problem çözmek için gerekli olan genellemeler gibi belirgin bilgi birikimi gerekli en performanslar içerir.
3 Zihinsel alandaki öğrenmelerin değerlendirmesine yönelik test sorularının geliştirilmesi şu beş basit aşamanın kullanımını içerir.
1. Ölçülecek öğrenme hedeflerini belirleyin ve bu hedefleri bir kağıda veya planlama formuna listeleyin.
2. Gerekirse, ölçme aracından kapsanacak belirli içeriği belirlemek için ilgili ders planlarını veya öğrenme paketlerini inceleyin.
3. Kaç tane sorunun hazırlanacağım belirleyin. Bir sınav için hazırlanacak soru sayısı, sınava tabi tutulacak öğrenme hedeflerinin miktarı, zorluğu ve önemine göre belirlenir.
4. Sınav soru türlerini seçin : doğru – yanlış çoktan seçmeli eşleştirme, kısa cevaplı veya yazılı (esasay). Sınav soruları öğrenme hedeflerine dayalı hazırlandığından, hedeflerinde kullanılan davranış ifadelerinin incelenmesi ulaşılması gereken bilgi seviyesinin ne olduğunu ortaya koyar. Bu ayrıca, kullanışlı bir soru formatını geliştirmenize yardımcı olur. Şekil 5, uygun sınav türünün seçilmesinde yardımcı olacaktır.
5. Öğrencilerin soruları cevaplama süresi, cevapları incelemek puanlamak ve not vermek için gerekli zaman miktarı, ölçme ortamı ve doğru cevabı tahmin etme ihtimali gibi faktörler dikkate alınmalıdır. En iyi sınav-soru formatına karar verdikten sonra istenilen davranışları ölçebilecek nitelikli soruların yazılması aşaması gelir. Şekil 6 farklı test maddelerinin geliştirilmesine yönelik değişik öneriler içermektedir.
2. Psikomotor Alandaki Öğrenmelerin Değerlendirmesi
3 Bir çok mesleki beceri, belirli fiziksel faaliyetleri yapabilme anlamına gelen psikomotor davranışları içerir. Psikomotor davranışlar, nesnelerin, araç – gereçlerinin kullanımını içerir.
3 Zihinsel yetenekleri ölçen sınavların aksine, beceriye dayalı sınavlar, öğrencinin birşey yapabilme yeteneğini ölçerler. Örneğin, öğrencinin bir işi yapma yeteneği, davranışı gözlenerek değerlendirirler. Sınavda öğrenciden bir iş veya işlemi yapması istenir ve yapılan iş veya işlem önceden belirlenmiş bazı standartlara göre değerlendirilir.
3 Performansa dayalı testlerin çoğu, derecelendirme ölçeği veya kontrol listesinden oluşur.
3 Performans testleri değişik formatlarda olabilir. Ancak, performans testlerinin çoğu aşağıdaki bölümlerden oluşur.
* İş / işlem tanımı, sınavın uygulanacağı performans şartları, performans standartları, sınav yönergeleri, puanlama prosedürleri, kriterler kontrol listesi.

Şekil 5: Davranış ve İlgili Sınav Sorusu Türleri
Hedeflerinde Doğru Çoktan Eşleştirme Kısa Yazılı
Belirtilen Yanlış Seçmeli Cevap (Essay)
Davranış Türü
Belirleme X X X
Tanımlama X X
Tartışma X X
Tarif etme X X
Seçme X X X
Ayırt etme X X X
Çözme X X
Geliştirme X X
Yerleştirme X X X X X
Yapma
(oluşturma X X
Genelleştirme X X

3. Duyuşsal Alandaki Öğrenmelerin Değerlendirilmesi?
3 Duygusal beceriler, bireyin işinde başarılı olması için gerekli tutum ve değerleri içerir. Bu tutum ve değerler bireyin görevinde başarılı olması için gerekli devamlılık, dakiklik, istek, canlılık ve iyimserlik gibi davranışlar içerir.
3 Duyuşsal alanda, diğer insanlara, farklı fikir veya olaylara yönelik duygu, tutum veya duyarlılık göstermek için gerekli olan performansı ölçeriz.
3 Genellikle öğrencinin duygusal davranışını (Örneğin, diğerleriyle çalışmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını) doğrudan gözleyemeyiz. Duyuşsal alan hedefleri için test maddeleri genellikle ya öğrencinin tercihlerini belirtmesini gerektirir ya da öğrenci, öğrencinin davranışlarını gözler ve bu gözlem dayalı olarak öğrencinin tavır ve tutumları hakkında yargıda bulunur. Örneğin üç ayrı durumda kendi isteğiyle arkadaşlarına yardım etmişse, öğretici bundan öğrencinin başkalarına yardım etmeden hoşlandığı sonucunu çıkarır. Bu belirtilen veya gözlenen davranışlardan, tutumlar hakkında yargıda bulunabilir.

Bölüm 5 :
Öğretmen Öğrenci İlişkisini Nasıl Yönetmeliyim?
Yetersiz İlişkilerin Sebepleri
5.1 İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Genel Sebepleri
3 Öğretmen davranışları, okul çevresi, ev ortamı ve öğrenci kişiliği, istenmeyen öğrenci davranışlarının oluşması veya engellenmesinde etkileşimde bulunur.
3 Öğretmenliğe yeni başlayanlar ve yeni bir sınıfa giren tecrübeli öğretmenler için okulun ilk birkaç haftasında kötü bir başlangıç yapmak, istenmeyen öğretmen öğrenci ilişkilerinin gelişmesine sebep olur.
3 Öğrencilerin kural ve prosedürlere uyması ve görevlerini tamamlamadaki başarısızlıkları istenmeyen ilişkilerin gelişmesine ve nihayetinde öğrencilerin daha az öğrenmelerine yol açar.
5.2 Olumlu Öğretmen – Öğrenci İlişkileri Oluşturma
1. Öğretmen Davranış Sınıf Öğrenmesini Etkiler
3 Öğretmenin hem kişiliği hem de davranışı öğrencilerin davranışını etkiler. Bu yüzden, öğretmenler davranışlarıyla sınıfta öğrenmeye elverişli bir hava oluşturmaya çalışmalıdır. Öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı birçok öğrenci davranış problemlerini ortadan kaldırır.
3 Öğrenci davranışları üzerinde olumlu etkisi olan bazı belirgin öğretmen davranışları:
* Öğrencilere saygı duyun. Bazı öğrenciler kendilerine olan güvensizliklerinden uygun olmayan davranışlarda bulunurlar veya başarısız olurlar. Öğrencinin öğretmeninin kendisine değer verdiğini görmesi, olumlu davranışları göstermesine neden olur.
* Derste rahatça soru sorulmasına izin verin.
3 Öğretmenin sözel davranışlarının öğrenci davranışı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öğretmenin sözlü davranışı, öğrenen dayalı olarak sınıflandırılabilir.
* Öğrencilerin söylediklerini veya sorularını kabul etme/açıklama.
* Problem çözücü açıklama veya sorular. Bu tür tepkiler tedirgin etmeyen bir öğretmen rolünü yansıtır.
2. Sınıf Davranış Standartları Oluşturun.
3 Öğrenciler, bireysel veya grupla çalışırken kendilerinden ne beklendiğini açıkça anlamalıdırlar.
3 Sınıf, ve/veya lâboratuvar için önerilen bazı uygulamalar:
* Davranış standartları geliştirin ve bunları kullanarak iletişim kurun.
* Davranış standartlarının nasıl algılandığını değerlendirin.
* Davranış standartlarının etkinliğini değerlendirin.
3. Motive Edici Faaliyetler ve Şartlar Sağlayın.
3 Birçok başarılı, tecrübeli öğretmen, öğrencilerin (özellikle de yetişkin olanların hayattaki amaçlarını gerçekleştirmek için motive edilmeleri gerektiğinin bilinmesidir. Öğrencileri motive eden unsurlardan biri öğretmenin öğrenme konusuna karşı tutumudur. Kendini öğretmeye adama, sabır ve öğrencilerle samimi olarak ilgilenme, etkili öğretmen niteliklerinden bazılarıdır. Bu nitelikler hakkında daha geniş bilgi için şekil 7’yi inceleyin.
Şekil 7, iyi bir öğretmen olabilmek için gerekli olan üç önemli yeterliği açıklar. Bunlar : “Parçası olma”, “Hakim olma imajı” ve “Öğrenci merkezli olma”dır.
3 Diğer bazı öneriler:
* öğrencinin yaptığı işe ilgi gösterin; gerektiğinde de bizzat yardımcı olun.
* açık olun.
* acele etmeyin, konuları öğrenci seviyesine uygun bir hızda sunun.
* değişik yöntem ve materyaller kullanın.
* öğrenciler hedefleri ve bunların önemini açıklayın.
* öğrencilerin tartışma , ödev ve grup çalışmaları ve planlaması yoluyla öğrenme sürecine katılmalarını sağlayın.
* öğrencilere amaçları tanımlayacak ve geliştirecek sorumluluk verin ve yardım edin.
* geri bildirimi teşvik edin.
* öğrencileri nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgilendirin; not verme öğretmenler için güçlü bir motive etme aracıdır.
5.3 Öğrencinin yanlış davranmasını engellemede yardımcı olacak bazı ek öneriler.
1. Öğrencilerinizle dostluk kurun.
* Öğrencilerin onların yararına çalıştığınızı bilmelerini sağlayın.
* Her öğrencinin kişisel problemleri ve endişeleriyle ilgilenin.
* Bütün öğrencilere eşit ve saygılı davranın.
2. Sınıfın moral düzeyini ve bağlılığını artırın
* Bütün sınıfı içeren faaliyetler organize edin, alan gezisi gibi.
* Grup olarak karar almaya ve grup içinde sorumluluk almalarına fırsat verin.
* Her öğrenciye beklentilerinizi açıkça belirtin.
3. Öğrencilerle ilişkilerde ve değişik durumlarda tutarlı ve tavır sergileyin.
4. Yanlış bir davranışı kişiselleştirmeyin.
* Yanlış yapan öğrencilerin, kendisinden değil davranışlarından hoşlanmadığınızı anlamasını sağlayın.
5. Öğrencilerle etkili iletişim kurun.
* Etkili konuşun.
* Öğrencilere kendilerini ifade etme fırsatı tanıyın.
6. Yanlış davranışın nedenini belirleyin.
7. Kurallar, belirli bazı şartlar altında öğrenci davranışlarını değiştirebilir.
* öğrencilerin kuralları bilmesini sağlayın.
* öğrencilere kuralları geliştirme imkan tanıyın (sahip olma duygusu geliştirir.)
* sadece etkili bir öğretim için gerekli kuralları geliştirin.
Kısa, farklı kapsamlı bir kural :
3 Hiç kimse beni öğrenmek isteyen birine birşey öğretmekten alıkoyamaz. Hiçkimse öğrenmek isteyen birini öğrenmekten alıkoyamaz.
8. Okul ortamını değiştirin
* Sınıf atölye veya lâboratuvarı öğretime en uygun şekilde düzenleyin.
* Temiz, çekici bir ortam, güvenlik ve disiplin duygusu verir.
Özetle davranış problemlerini ele almada temel ilke, objektif ve tutarlı olmak ve kişisel olmamaktır.

Şekil 7 :İyi Bir Öğretmenin Sahip Olması Gereken Üç Önemli Yeterlilik
1. Parçası (içinde) olma :
* Çevreyle uyumludur.
* Öğrenci hareket ve tepkilerini tahmin eder.
* Sınıfın gittiği yönünün ve düzeyinin bilicindedir.
2. Sorumlu olma imajı :
* Sınıf faaliyetlerinin zamanını ve yönünü yönlendirir.
* Yeterli düzeyde kontrol ve organizasyona sahiptir.
* Öğretmeyi sever, kendinden emindir.
3. Öğrenci Merkezli olma :
* Ders, öğrencilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.
* Öğrenme faaliyetlerinde öğrenci sorumluluğunu yaratır.
* Terbiye, sevgi ve öğrenme atmosferi yaratır.
Bölüm 6 :
Bir Öğretmen Olarak Okul ve Çevredeki Rolüm Nedir?

6.1 Okul Sisteminin İçerisinde Çalışma
1. Okulunuzun yönetim düzenini belirleyin ve bundan faydalanın.
3 İdarecilerinizin kim olduğunu ve hiyerarşi düzeninin öğrenin.
3 Her bir idarecinin görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi edinin.
3 Grup öğretmeninden veya idarecinizden yardım isteyin. Durum kontrolünüzden çıkıncaya kadar beklemeyin. Onlar size öğretim sorumluluklarınızda yardımcı olmak için oradalar. Yardım istemek başarısız bir öğretmen olduğunuzu göstermez. Aksine, başarılı bir öğretmen olmak istediğiniz anlamına gelir.
2. Okulunuzun kurallarını, yönetmeliklerini ve politikasını öğrenin ve bunlara uyun.
3 Bir çok okul yeni öğretmenlerine okulda yürürlükte olan kural, yönetmelik ve politikaların bir kopyasını verecektir. Eğer böyle bir şey almadıysanız, bölüm başkanınızdan veya idarenizden bir tane alın veya okumak için bir tane isteyin.
3 Eğer bir kuralı, yönetmelik, maddesini veya politikayı anlamazsanız, idarecinizden açıklamasını isteyin. Anlamadığınızda soru sormaktan tereddüt etmeyin. Şimdi anlamanız dönem içinde olabilecek utandırıcı şeyleri veya problemleri engelleyecektir.
3. Öğretmen arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurun.
3 Okulda başka yeni öğretmenler de olacaktır. Onların da sizinki gibi sorunları ve endişeleri olacaktır. Onlarla tanışın. İsimlerini ve konu alanlarını öğrenin.
3 Okuldaki tecrübeli öğretmenlerle de iyi ilişkiler kurun. Onlar da “yeni öğretmen” olma tecrübesini yaşadılar. Sizinle paylaşacak çok şeyleri olacaktır.
4. Okuldaki her çeşit faaliyete yardımcı olmak için hazır ve istekli olun.
3 Eğer okul “geleneklerini” öğrenmek için çaba sarfederseniz, okulunuzda öğretmen olarak daha çabuk kabul edileceksiniz.
3 Okulun geleneksel faaliyetlerine en iyi nasıl yardımcı olacağınızı belirleyin. Katkıda bulunacağınız özel yetenek ve beceriniz olacaktır. Bunlar diğer öğretmenler ve idareciler tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.
3 Bazı faaliyetler okul saatlerinin dışında yapılacaktır. Bu faaliyetlerine, sınıf öğretmenizin niteliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, elinizden geldiğince katılmak sizin profesyonel sorumluluğunuzun bir parçasıdır.

6.2 Okul çevresi
1. Okul – Çevre Gruplarına Katılın.
3 Bazı okullar, aileler ve öğretmenlerden oluşan destek grupları organize etmiştir. Bu tip bir grubun olup olmadığını belirleyin. Amaçlarını öğrenin.
3 Eğer bu grupların amaçlarına uygun katkıda bulunacağınıza inanıyorsanız, en azından birine katılın. Bu grubun çıkarlarına en iyi nasıl hizmet edebileceğinizi belirleyin.
2. Yerel İşyerlerinde Alışveriş Yapma.
İş adamları ve işyeri sahipleri ticaretinizden memnun kalacaktır.
3. Yerel iş adamları ile iyi ilişkiler kurun.
3 Birçok iş adamı okulları desteklemek ister. Fakat bazen okullara nasıl yardımcı olabileceklerini bilemeyebilirler.
3 İş adamlarıyla iyi ilişkiler kurarak, okulun ihtiyaçlarını öğrencileri eğitmek için okulun ne yapmak istediğini ve yerel işlerini iyi eğitimli vatandaşlardan neler kazanabileceğini daha iyi anlatabilirsiniz.
3 Birçok işyeri sahibi öğrencilerinizle işyerlerini ziyaret etmenize fırsat tanıyacaklardır, böylece öğrenciler çevre ve çeşitli mesleki kariyerler hakkında daha fazla bilgi edineceklerdir.
3 Çeşitli iş adamlarıyla iyi ilişkiler kurduktan sonra onlara öğrencilerinizin öğrendiklerini işyerlerinde uygulayıp amayacaklarını sorun. Öğrencileriniz ve aileleri sizin bu çabalarınızdan memnuniyet duyacaktır. Elbette bu çalışmalardan işyeri sahipleri de memnun kalacaktır.

7. BÖLÜM : HER YÖNÜYLE ÖĞRETMEN OLABİLME ÖZETİ
7.1 Her Yönüyle Öğretmen Olabilme Nedir?
Öğretme, açıklanabilen bir davranıştır. Öğretme, değiştirilen bir davranıştır. Öğretme işlemini yönlendirmektir. Yukarıdaki üç cümle her yönüyle öğretmen olabilmenin ne olduğu hakkında pekçok şey ifade etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi eğitecek kişilerin, bu kişilere istendik davranışları en iyi nasıl kazandırabilecekleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir.
Yaş düzeyi ne olursa olsun, eğer öğrencilerin profesyonel davranışlar, beceriler ve anlayışlar kazanmaları gerekiyorsa, öğrencilerin de bu yetenek ve nicelliklere sahip olmaları gerekir. Öğretmen, ahlâklı, koruyan, etkin ve bütünleştirici bir insan olmalıdır. Daha azını kabul etmemeliyiz. Öğretim açıklanabilen ve değiştirebilen bir davranıştır. Bu kılavuz kitapta yeni başlayan öğretmenlere, bir öğretmenden beklenen istendik davranışları açıklamaya çalıştık. Etkili bir öğretmenin sahip olması gereken temel pedagojik becerileri tanımladık ve açıkladık.
Bu kılavuz kitabı, anlatılan temel kavramların/ilkelerin/becerilerin kısa bir özetiyle kapatmak istiyoruz. Sizi bu bölümdeki kalan sayfaları dikkatle incelemeye davet ediyoruz. Çünkü bu özetler her yönüyle öğretmen olabilmenin ne olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
7.2 İyi Bir Öğretmenin Sahip Olması Gereken Üç Önemli Yetenek
(Şekil 7’nin daha geniş bir açıklaması)
1. Parçası (İçinde) olma:
* Sınıf problemlerine yol açacak sözel ve sözel olmayan davranışların (dikkatsizlik, sıkıntı gibi) farkında olur.
* Öğrenci davranış ve tepkilerine dikkat ederken sınıfın normal düzenini koruyabilir.
* Sınıfta ve bireylerde neler olup bittiğini hisseder.
* Öğrencilerden geri bildirim olarak uygun müdahâle ve uyarlamalarda bulunur.
* “Akıllı”, öğretimin, öğrenmenin, öğretilen konunun ne olduğunu, insanları ve öğrencileri bilir ve bu bilgiyi sınıfın düzenini sağlamada kullanılır.
* Duygulara önem verilebilir; öğrencileri önemser ve bunu da hareketlerin ve sözlerin yardımıyla gösterebilir.
* Öğrencileri olumlu yorumlarla destekler, böylece de onları öğrenme işleminin içine doğru çeker.
* Espri yapar, istekli anlatır.
* Öğrencilerle hem bireysel hem de grup açısından yakın ilişkiler kurduğu için soruları ve yorumları yeniden ifade edebilir.
* Konu alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.
* Konu alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.
* Amaçlı hareket eder; hareketlerini ve hızını sınıf hareketlerine göre ayarlayabilir (oturmak, kalkmak veya yürümek gibi).
* Okul çevresinde ne olup bittiğinden haberdar. Çevreden veya öğretilen öğrencilerin mevcut ilgilerinden örnekler seçer.
* Okul, çevre, bölüm ve öğrencilerin tarihini ve özgeçmişini inceler.
* Diğer öğretmenler ve çevredekilerle iletişim kurar; meslektaşlarının en iyi becerilerinden yararlanmaya çalışır.
2. Hakim (yönetici) olma imajı:
* İlgi çekici anlatımlarda bulunur, öğrencinin ilgisini çeker.
* Tartışmayı akıllıca yönetir; kolaylaştırıcıdır.
* Davranışlarında ciddidir!
* Ne olup bittiğinin üzerinde durur. Öğrenci davranış ve tepkilerini tahmin eder.
* Öğrenci ihtiyaçlarının bilincindedir; tepki göstermeden önce hislerini kontrol eder.
* Amaçlı hareket eder; sözsüz iletişim kurabilir.
* Soru ve yorumlara sözel olduğu kadar sözsüz de tepki gösterir.
* Herkesin rahatça duyabileceği, fakat rahatsız etmeyen bir ses tonuyla konuşur.
* Anlaşılır yönerge ve kelimeler kullanılır. Hedefler açıkça görünebilir.
* Öğrenci isimlerini bilir ve kullanır.
* Gerektiğinde espri yapar.
* Sınıf içerisinde olan önceki olay ve yorumları hatırlar ve bunlara atıfta bulunur.
* Mantıklı düşünür ve iletişim kurar.
* Gerekli araç-gereçleri hazır durumda bulundurur.
* Sınıfta ve bireylerde neler olup bittiğini hisseder.
* Dostçadır; ama belirli sınırları vardır.
* Sınıfta ve lâboratuvarda uygun kontrol ve organizasyon düzeyi vardır.
* Öğrencilerine başarılı olmaları konusunda güvenir.
* Öğretim işinde ciddidir. Kendini sevilen, değerli ve işini iyi yapan biri olarak görür.
* Amaç ve başarılarda grup mesuliyetini teşvik eder.
* Öğrencilerin tecrübelerinden yararlanır.
* Hatalarını ve eleştirilerini dikkate alır.
3. Öğrenci Merkezli Olma
* Daha faydalı olabilmek için her öğrenci hakkında bilgi sahibi olmak ister.
* Öğrencilerle kişisel birşeyler paylaşır; İki – yönlü bir ilişki oluştururlar.
* Ünite ve günlük ders planları öğrencinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
* Öğrencilerin sınıf, ders ve problem çözme ve öğrendiklerini uygulama becerileri kazandırmaya çalışır.
* Her bir öğrenciyi tek tek tanımaya çalışır. Okul faaliyetlerine katılır; öğrencilerle etkileşimde bulunur.
* Zaman zaman öğrencilere öğrenme sürecini yönlendirme ve kontrol etme fırsatı verir.
* Öğrencilerin sahip oldukları iyi özellikleri keşfeder ve dikkatleri bu özellikleri çeker.
* Bilgilerin uygulamasını teşvik eder.

7.3 Öğretimsel Bağlantı Etkili Öğretim Araçlarının (4 x 8)denklemi
A. Öğretmenin dört görevi :
1. Öğretme
2. İdare ve yönetim
3. Meslek/Konu alanı uzmanlığı
4. Öğrenci danışmanlığı
B. Dört müfredat planlama kararı
1. Kime öğretilecek?
2. Ne öğretilecek (kime)?
3. Ne zaman öğretilecek (ne kime)?
4. Ne kadar öğretilecek (ne, kime, ne zaman)?
C. Planlama sırasında her bir öğrenci için sorular
1. Neredeyiz?
2. Nereye gidiyoruz?
3. Oraya ulaşabilmek için hangi adımları atmalıyız?
4. Ulaştığımızı nasıl anlarız?
D. Ders planlamasında dört aşama
1. Hazırlık
2. Sunu
3. Uygulama
4. Değerlendirme
E. Öğrenme süresinde dört aşama
1. Uyarıcıyı sunma
2. Uyarıcıyı algılama
3. Uyarıcıyı alma
4. Algılara dayanarak hareket etme (öğrenme oluşur)
F. Öğrenci merkezli ders planlaması ve öğretime dört – sorulu yaklaşım
1. ……………………. ne kadar önemlidir?
2. …………………….. ne gibi sorunlarınız oldu?
3. Bu problemleri engellemek ve/veya düzeltmek için neyi bilmeli veya ne yapmalıyız?
4. Bu bilmeniz veya yapmamız gerektiğini söylediğimiz her “şey” için ne tür kesin bilgilere ihtiyacımız var?
G. Performans hedeflerinin dört nedeni
1. Öğrencilere kazandırmayı planladığımız davranışlardan öğrencilerce önceden sahip olmalarının olup olmadığını belirlememize yardımcı olur.
2. Belirli bir ders veya ünite sonunda öğrencilerden beklenen davranışları tanımlayabiliriz.
3. Etkili bir öğrenme için gerekli materyaller ve öğrenme tecrübelerinin seçim ve düzenlemesine temel teşkil eder.
4. Öğrenci başarısının ölçmesi ve değerlendirmesinin bir ölçüt görevi görür.
H. Yeterliliğe dayalı ve daha geleneksel öğretim programlarının farklılık gösterdiği dört temel yol :
1. Öğrencilerin / kursiyerlerinin ne öğrendiği?
2. Her bir yeterliliğin nasıl öğrenildiği?
3. Bir yeterlilikten diğerine ne zaman geçiyorlar?
4. Öğrenciler /kursiyerler yeterliklere sahip olup olmadıkları (belirleme ve rapor etme)
7.4 Her Öğretmen için Önemli Olabilecek Kavramlar
1. Öğrenmek, daha önceden hiç yapmadığımız birşeyi yapabilmek ve bunu tekrar yapabilecekleri kadar iyi hatırlamaktır. Başka bir anlatımla, zihinsel psikomotor ve duyuşsal öğrenme alanlarındaki davranışlarında değişiklik anlamına gelir.
2. Öğretmek, öğrenme sürecini yönlendirmek demektir.
3. Bir ders planlamak, sınıfta veya lâboratuvarda olmasını istediğiniz şeyleri önceden düşünmek demektir.
4. Ders planı, sınıfta veya lâboratuvarda olmasını istediğiniz şeylerin adım adım yazılı olduğu bir rapordur.
5. İyi bir öğretmen mümkün olduğunca çok sayıda öğrenme ilkeleri kullanılan bir öğretim metodu seçer :
3 Öğrenme, motivasyona bağlıdır.
3 Öğrenme, öğrenme kapasitesine bağlıdır.
3 Öğrenme geçmiş ve şu anki deneyimlere bağlıdır.
3 Öğrenme, öğrencinin aktif katılımına bağlıdır.
3 Öğrenme, problemi çözümüyle pekiştirilir.
3 Öğrenme, samimi bir atmosferle pekiştirilir.
3 Öğrenme, yenilik, değişiklik ve mücadeleyle güçlendirilir.
3 Öğrenme, kişinin kendisinden ne gibi davranışlar beklendiğini bilmesiyle pekiştirilir.
6. İyi bir öğretmen öğrencisinin sorusunu her zaman cevap verir” (sözlü veya sözsüz) : “Bugün bana öğretmeye çalıştığınız şeyi neden öğrenmeliyim?”
7. İyi öğretim, öğrenci davranışlarında istenen kalıcı değişiklikleri meydana getiren bir öğretimdir.
8. İyi bir öğretmen insanların yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını anlar ve planlama, öğretme ve öğrencileri yönlendirme sırasında bu anlayışa bağlı kalır. İnsanlar yaptıkları şeyleri iki nedenle yaparlar: sahip olmadıkları birşeye sahip olmak isterler ya da istemedikleri bir şeye sahiptirler.
7.5 Öğrencilerin Öğrenme İsteği Duymalarına Yardımcı Olma
A. Bazı Sebep Sonuç İlişkileri
1. Okullar, çocukların gençlerin ve yetişkinlerin öğrenmelerine yardımcı olmak için vardır.
3 Öğrenme süreci yoluyla oluşur. Öğretmen, öğrenme işlemini yönlendirir.
3 Öğrenme işleminde dört aşama vardır. Uyarıcıyı seçme sunma uyarıcıyı alma, uyarcıyı algılama ve algılamalara dayanarak hareket etme.
3 Dikkatin olmadığı hiçbir aşamada öğrenme görülmez.
2. Öğrenme işleminde öğretmen uyarıcının seçimi ve anlatımından sorumludur. Seçim ve anlatım öğrencinin uyarıcıya dikkat etme ve önem verme düzeyini belirler.
3 Eğer öğrenci öğrenme faaliyetlerine dikkat etmiyorsa uyarıcı alınamaz.
3 Eğer uyarıcı alınmazsa, algılanamaz da.
3 Eğer uyarıcı algılanamazsa (anlam verilemezse), üzerinde hareket edilebilecek doğru algılamalar da olmaz.
3 Eğer algılamalara dayalı hareket edilemezse öğrenme oluşamaz, davranışların da istenen değişiklikler oluşmaz.
3. Öğretmenin görevi öğrencinin dikkatini çekmek ve bu dikkati öğrencinin öğrenmek için kalıcı motive edici unsurlar geliştirmesini sağlayacak şekilde korumaktır.
3 Öğretmen yetersizlik ihtiyaçlarının yükünü ilgi/öğrenme ilkelerini kullanarak hafifletebilir (veya kaldırılabilir).
3 Bu prensiplerden (ilgi ve öğrenme) “Öğrenciye merkeze alan planlama/öğretim/öğrenme süreci” aracılığıyla faydalanır.
3 Bu süreç öğrencide eleştirici düşünmeye destekleyen teknikler kullanarak etkili bir şekilde uygulanabilir.
4. Etkili sınıf ve lâboratuvar yönetimi, üç önemli öğretim yeterliliğine sahip olduğunuz ve bunları kullandığınız taktirde gerçekleşebilir. Düşünce ve davranışlarınızda “Parçası (içinde) olma”, “Hakim (yönetici) olma imajı” ve “öğrenciye dayalı olma”.

B. Bazı Temel Öğrenme İlkeleri
1. Öğrenme motivasyona dayanır.
Hiç kimse öğrenme isteği duymadan öğrenemez. Öğrenme isteği nihayetinde öğrencinin kendisinden gelmelidir. Öğrenme istek ya da arzusu, korku, ihtiyaç, doğuştan gelen bir dürtü, merak, hedef, sır önem veya bir başka motive edici güçten kaynaklanabilir. Öğrenmenin büyük bir bölümü, kişi bu istek veya arzularını tatmin etme çabasına girdiği zaman gerçekleşir. Bu nedenle, öğretmen öğrencinin öğrenmeye istekli hale gelmesine yardımcı olmak için bu istek veya arzulardan yararlanacak öğrenme faaliyetlerine imkan tanımalıdır.
Başarı, motive eden etkili bir güçtür. Ödüllendirildiğimizde (veya başarılar taklit edildiğinde) öğreniriz ve “cezalandırıldığımızda” öğrenmede başarısız oluruz. İlgi, öğrenmeyi motive eden önemli bir kaynaktır. Motivasyon (ilgi), öğrenciler öğrendiklerinin faydasını kavradıkları zaman daha da güçlenecektir. Kişi, kendi için anlam ifade eden şeyleri çok çabuk ve kalıcı bir şekilde öğrenir. Bir organizma harekete hazırsa, harekete geçmemek onun için acı verecektir, ya da harekete geçmeye hazır değilse, hareket etmek acı verecektir. Bu demek ki öğrencileri öğren-meye hazırlamak için zaman ayrılmalıdır.
2. Öğrenme, öğrenme kapasitesine dayanır. Bireyler her açıdan birbirinden farklıdır. Düşünüşleri, kişilikleri, görünümleri ve tecrübeleri bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılıklar zekâ, fiziksel olgunluk, sosyal beceriler, zihin beceriler, tutumlar, dürtüler, zevkler, korkular ve ümitler gibi başka farklılıkları doğurur. Sonuç olarak, her insan uyarıcılara kendine özgü tepkilerde bulunur. Dolayısıyla, aynı uyarıya gösterilen tepkiler de farklı olacaktır. Bu nedenle, öğretmen bir grupla öğrenciye herhangi bir şey yaptırdığında grubun bir kısmı diğerlerine göre daha başarılı olacaktır. Öğrenim hızında ve öğretilenleri kavrama konusunda çok çeşitli farklılıklar görülecektir. Duygusal gerilimin ortadan kaldırılması da öğrenmenin verimini artırır. Öğrencinin gerginliğini azalmak için öğretmen arkadaşça davranmalı, öğrencinin başarabileceği inanmalı, öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve öğrenciye güvenli bir ortam sağlanmalıdır.
3. Öğrenme geçmiş ve mevcut deneyimlere dayanır. Öğrenilen herşeye doğrudan doğruya öğrencinin tecrübe ve birikimine dayanır. Yeni bir konu, öğrenci tarafından her zaman önceki bilgi ve deneyimlerini ışığı altında yorumlanır. Zihin en iyi şekilde bilinenden bilinmeyene, deneyimden yorumlamaya, algılamadan kavranılana doğru çalışır.
4. Öğrenme, öğrencinin aktif katılımına dayanır.
Kişi kendi çabalarıyla öğrenir. İnsanlar, yaptıklarını ve gördüklerini, işittiklerinden daha uzun süre aklıda tutarlar. Yaparak, yaşayarak öğrenme uzun süreli ve tam bir öğrenmeyi oluşturur. Öğrenme sürecinde aynı anda iki veya daha fazla duyu organı kullanıldığında, öğrenme kolaylaşır ve daha kalıcı olur. Öğrenciler, düşünme yanında gözleriyle gördükleri, elleriyle dokundukları, kulaklarıyla duydukları, kaslarıyla ağırlığını hissettikleri zaman daha iyi öğrenirler.
5. Öğrenme problem çözmeyle pekişir.
“Problem çözmeye dayalı” öğretim yaklaşımları öğrenmeyi geliştirir. Önemli olan öğrencinin, öğrenme ve buna eşlik eden öğretim sürecinde konu anlatmak yerine soru sormaya ve araştırmaya dönük olmasıdır. Bu yaklaşım öğretimi, konu merkezli olmaktan çıkarıp öğrenci merkezli yapar. Her gün yaşamımızın bütün alanlarında zorluk ve önem bakımından farklılık taşıyan sorunlarla karşılaşıyoruz. Problem – çözme ve karar verme işi sabah uyandığımız an başlar ve gece uykuya daldığımız ana kadar sürer. Sorunları çözme – kararları alma yeteneğiyle doğmayız. Nasıl ki bize, matematik ve iletişim becerileri öğretiliyorsa, bu yetenekte öğrencilere öğretilebilir. Problem özümünde, öğrenciye gerekli bilgiler bulmak sorunu yorumlamak ve analiz etmek için yardım edilir ve farklı düşünme yollarını tanımasına imkan tanınır.
6. Öğrenme etkililiği geri bildirime dayanır.
Geri bildirim, öğrencinin neler olup bittiği ve ne kadar iyi yapabildiğini belirlemesini sağlayan bilgi olarak ele alınmalıdır. Geri bildirimin asıl amacı öğrenmeyi motive etmektir. Öğrenciler, öğrenmede kaydettikleri ilerleme konusunda bilgi sahibi olurlarsa, başarısı bu bilginin olmadığı durumlara oranla daha fazla artar. Pekiştirilen veya ödüllendirilen (geri bildirim sonucu olarak) davranışlarının öğrenilmesi ihtimali daha fazladır. Geri bildirim, öğrencinin öğrenme faaliyetine gösterdiği telkinin hemen ardından verildiği takdirde öğrenme daha etkili olacaktır. Geri bildirim, öğrencinin davranışı ile ilişkili olmalıdır.
7. Informal bir öğrenme ortamı öğrenmeyi artırır.
Aşırı yapılanmış bir öğrenme ortamı bazı öğrencileri gerilime sokar. Dolayısıyla, daha az format veya yapılanmış bir öğrenme ortamı bazı öğrencilerde gerilimi azaltabilir. Öğretmenin temel hedeflerinden birisi de, öğrencilerde rahatlık ve kabul görme hissini sağlamaktır. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme ortamını rahatça konuşabilecekleri, cevap verebilecekleri, tartışabilecekleri, vb bir ortam olarak algılanmasını sağlamaya çalışmalıdır. Informal ve demokratik bir ortam kendi içinde bir son değildir; bunlar verimli öğrenmeye fırsat tanıyan şartlardır.
8. Yenilik, çeşitlilik ve risk öğrenmeyi artırır.
Etkili eğitim faaliyetlerinin temelinde öğrencilerin ilgisini çekmek ve bunu sürdürmek yatar. Öğrencilerin, öğrenme durumuna gösterdikleri ilgiyi canlı tutabilmek için yenilik, çeşitlilik ve risk durumlarından en iyi şekilde faydalanmak gerekir.
3 Yeni ve uyarıcı bir deneyim kendi başına ödüllendiricidir. Çocuklar yeni ve farklı deneyimlerin arayışında görünürler ve önerilen veya verilen bir ödül olmaksızın alışılmadık bir deneyimden geçmek onları mutlu eder.
3 Öğrenme deneyimlerinde görülen çeşitlilikler öğrenmenin verimini artırır. Tek bir şeye sürekli ilgi göstermek gerginlik yaratır ve duygusal açıdan gerginlik de öğrenmenin verimini azaltır.
3 Öğrenciler başarı elde etmenin mümkün olduğu ama kesin olmadığı durumları yaratan işleri üstlendiklerinde motive edilirler.
9. Öğrenme, birey kendisinden beklenen yeni davranışın ne olduğunu bilirse artar. Kesin bir sonuca varmak, istiyorsanız bunu doğrudan öğretin. Öğrencileriniz, sahip olmalarını istediğiniz becerilere sahip olarak doğmuş değillerdir; diğer öğretmenlerde her zaman öğrencileri bize memnun edecek şekilde eğitecekleri konusunda güvenemeyiz. Eğer öğrencileriniz bilmelerini istediklerinizi bilmiyorlarsa, yapılacak en yararlı şey bunları onlara öğretmektir. Ders planları, öğrenci performans hedeflerine (dersin sonunda öğrencinin yapması eklenilenleri belirleyen hedef türüne) dayandırılmalıdır. Öğretmen, bu hedefleri öğrenciyle paylaşarak, öğrenciyi kendisiden beklenen davranış değişiklilerinden haberdar eder. Sonuç olarak, öğrenme hızlı ve uzun süreli gerçekleşir. Derste yapılan gösteriler bu öğrenme ilkesinin uygulamasını gösterir. Öğretmen öğrencilere tam olarak ne yapacakları, bunu nasıl yapacakları sonuçtaki ürünün neye benzemesi gerektiğini göstererek, öğrencilerin hatalarını hemen fark ederek zaman kazanmalarını sağlar.Öğretmen dersin başında öğrencilerle “dersin sonunda yapabileceğiniz şey budur” bilgisini paylaşmalıdır.
Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları
Öğretim ortamında öğrencilerin ilgisini çekmenin ve bunu sürdürmenin sırrı öğrenci katılımını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirme yolları aşağıda verilmektedir.Düz anlatım, halen en çok kullanılan öğretim yöntemi olmaya devam etmektedir. Bazı kişiler bu tür derslerden – özellikle de öğretmen dersi iyi anlatırsa – çok şey öğrenebilir. Anlatıma dayalı derslerin bir çok yararı vardır. Bilgileri etkili şekilde iletir, kalabalık sınıflarda iletişim kurmak için en iyi yoldur; heves – bağlılık, heyecan gibi güçlü duygular uyandırılabilir. Ancak, ders anlatımının kendisinden soyutlanamayacak bazı önemli sorunlar da vardır: bir çok kişi sunu ne kadar dinamik veya eğlendirici olursa olsun pasif şekilde dinlerken öğrenmeyebilir.Derslerde öğrenci katılımını artırdığınız zaman aynı zamanda öğrencilerin dikkatlerini çekmiş içeriği açıklığa kavuşturmuş, fikirleri bireysel durumlara uygun hale getirmiş, kavramaya yardımcı olmuş olursunuz. Sonuç olarak, öğrenciler daha fazla öğrenir.
1. Görsel – işitsel materyaller kullanın. Öğrenme işlemine katılma duyu organı sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. Öğrendiklerimizin çoğunu ise gözlerimiz yardımıyla öğreniriz.
2. Cesaret verin ve sorular sorun. Sorular sormalarını isteyerek öğrencileri cesaretlendirin. Öğrencileri ciddiye alın ve dikkatli dinleyin.
3. Not alma işlemine rehberlik edin. Not alma işlemine yardım etmenin en kolay yolu, öğrencilere dersin taslağını sağlamaktır.
4. Tartışmayı teşvik edin. Tartışmaya bir cümle, soru ya da sorunu gündeme getirerek başlayabilirsiniz. Tartışma yöntemleri, dört ile altı, kişi arasındaki küçük tartışma grupları, iki kişi arasındaki “eşli konuşmalar” ve altı ile 10 kişiden oluşan grubun kendi aralarında tartışıp diğer öğrencilerin bu grubun etrafında çember oluşturarak dinlemeleri şeklinde değişik şekillerde kullanılabilir.
5. Öğrencilerin yazılı olarak katılımını sağlamak. Bir ders öncesinde, sonrasında veya ders sırasında öğrencilerden bir soru, fikir veya görüşe yazılı olarak tepkide bulunmalarını isteyin. Bu yazılı cevap gizli tutulabilir, grupta paylaşılabilir veya öğretmene geri verilebilir. Temel gerekçe, katılımcılara düşüncelerini açıklığa kavuşturmaları ve dersin içeriğini bireyselleştirmelerine yardımcı olmaktır.
6. Değerlere açıklık kazandırma alıştırmalarını kullanın. Değerler açıklık kazandırma aşamaları katılımcılara kendi değerleri, inanışları tutumlarının farkına varmaları, alternatifleri ve sonuçları dikkate almaları, teori ve pratik arasındaki uyumu incelemeleri ve değerlerini başkalarıyla paylaşmaları konularında yardımcı olur.
7. Rol yapma veya benzetişim (simulation) tekniklerini kullanın. Bir dersin öncesinde, süresince veya sonrasında bir benzetişim ortamı oluşturur ve rolleri oynayacak öğrenciler seçin. Belirli bir problem ve açıkça tanımlanmış rollere uygun bir durum oluşturabilirsiniz veya oldukça informal de olabilir.
8. “Bir problemi çözme” dersi yapılandırın. Derse başlamadan önce öğrencileri çözüm aramaya yöneltecek bir problemden bahsedin. Ders bahsedilen probleme cevap verecek şekilde yapılandırıldığında, öğrenciler verilen bilgilere ihtiyaç duymaya başlar ve daha faal dinleyiciler haline gelirler.
9. Beyin fırtınası tekniğini kullanın. Beyin fırtınasının amacı fikirleri harekete geçirmektir, dolayısıyla, öneriler geliştirmek ve bunları değer yargılamasında bulunmadan kaydetmek için konu veya sorunu ifade edin. Beyin fırtınası tekniğini kullanarak, ders sırasında veya öncesinde öğrencilere katılma (içinde olma) hissi kazandırmış aynı zamanda da öğrencileri değerlendirme fırsatını elde etmiş olursunuz.
10. Yardımcı dökümanlar hazırlayın. Ders dökümanları (fotokopi, taslak, v.b.) öğrencilerin ana fikirleri takip etme, içeriği özetleme, fikirleri geliştirme ve bilgileri uygulamalarına yardımcı olur.
11. İnformal testler verin. Kısa “testler”, hem öğrenciler hem de öğretmen için öğretimin başarısı hakkında fikir verir öğrencilerin kendi kendilerine düzelttikleri kısa testleri, (cevapların sonradan verildiği veya sınav kağıdının arkasında yer aldığı), öğrencilerin öğrendikleri ve hatırladıklarını ölçmelerini ya da ders başlamadan önce konuyu incelemelerine yardımcı olabilir. Bu tür testlerin, son nota etkisi konusunda açık olun. Eğer bunlar son notu etkileyecekse, öğrenciler nasıl ve ne zaman olduğunu bilmelidir.
12. Yönlendirilmiş dinleme faaliyetlerini teşvik edin. Dersten önce, öğrencileri belirli konuları dinlemeye yönlendirin. Yönlendirilmiş dinleme faaliyetleri aynı zamanda grup tartışmalarına da temel oluşturabilir; dersin önce gruplar oluşturmak ve her bir gruba dikkatli dinleyecekleri belirli bir konu vermek (“ne”, “nasıl” ve “nedeni” gibi).
13. Bir kavram şeması oluşturun. Bir soru sırasında veya sonrasında öğrencilerden dersin temel kavramlarını bir şema şeklinde göstermelerini isteyin. Katılımı sağlama tekniği olarak kavram şeması kullanmak istediğinizde, bunu, öğrencilerin daha dikkatli dinlemelerini sağlamak için, öğrencilere daha önceden bildirin.
14. “…. öğrendim” ve “….” merak ediyorum.” ifadelerini kullanmalarını isteyin. Bu basit cümle tamamlama alıştırması, öğrencilerin öğrendikleri değerlendirmede sizlere kolaylık sağlar. Cümleler bir ders sırasında veya sonununda yazılabilir, öğrencilere özel olabilir, öğretmene verebilir veya diğer öğrencilerle paylaşılabilir.
15. Ek çalışmalara rehberlik edin. Ders sonu faaliyetlere (daha fazla düşünme, okuma, diğer kaynaklar, uygulama, v.b) yönelik öneriler getirin .
04
ÖĞRETMENİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÖREVLERİ
Öğretmen, mesleği ile ilgili yayınları okur; yeni öğretim yöntem ve tekniklerini izler, çalışmalarını program ve yönetmelikler uyarınca düzenler.
Bütün öğretmenler aşağıdaki görevleri yapar:
1– Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait araştırma, uygulama ve deneyleri yapmak; öğrencilere yaptırmak,
2– Öğrencilerini yetiştirmek; okuldaki eğitim, öğretim ve üretimi daha etkili kılmak; okul ve çevre arasında verimli ilişkiler kurmak için her fırsattan yararlanmak. Davranışları ile öğrencilerine ve çevreye iyi örnek olmak,
3– Derslerine hazırlıklı girmek, derslerin işlenmesinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak. Eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmasını sağlamak,
Eğitim ve öğretimde öğrencilerin, kişisel çalışmalarını yanında, grup içinde uyumlu şekilde çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem vermek; öğrencilerin yerine göre okul ve çevredeki atölye, fabrika, işyerleri, ticari, ekonomik, turistik ve mali kurumlar ile işletmelerden, eski eserler, kitaplıklar, müzeler ve lâboratuvarlardan bir plân ve program içinde yararlanmalarını sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmelerine özen göstermek.
4–“İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”ne göre, yapacakları sosyal etkinliklerden eğitimin amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesinde yararlanmak,
5–Öğrencilere “Ortaöğrenim Okullarında Öğrenciye Yaptırılacak Yazılı Vazifeler Hakkında Yönetmelik” ve emirlere göre, kendilerine verilen sınav komisyon üyeliği gözcülük vb. sınavlarla ilgili görevleri yapmak. Başka okullarda görevlendirildikleri sınavlara katılmak,
6–“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğrenim Kurumlarının Sınıf Geçme ve imtihan Yönetmeliği” esaslarına ve konudaki emirlere göre, kendisine verilen sınav komisyon üyeliği, gözcülük vb. sınavlarla ilgili görevleri yapmak, başka okullarda görevlendikleri sınavlara katılmak.
7–Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, uygulama, sözlü ve yazılı yoklama vb. çalışmaları, her dersin sonunda ilgili deftere açıkça yazarak imza etmek,
8–İnceleme gezilerinde;
a. Önceden bir plan hazırlamak;
b. İlgililere zamanında haber vermek;
c. Konu üzerinde öğrencilere hazırlık yaptırmak;
d. İncelenme sonunda konunun öğrenciler tarafından tartışılıp değerlendirilmesini sağlamak.
e. Sonucu bir raporla genel müdürlüğüne bildirmek.
9– Her derste öğrenci yoklamasını yaparak ilgili fişlere işlemek, (Bu fişler son saatlerde ders olan öğretmenler ile birimlerde ilgili şefler tarafından toplanarak okul idaresine teslim edilir.)
10– Her türlü eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarında ve uygulamalarda öğrencilerin etkinliklerini devamlı ve yakından izlemek, bu konularda gerekli rehberliği yapmak.
11– Okul idaresinin düzenleyeceği nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak. (Bu çizelgede öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da belirtilir. Nöbet ilk dersten yarım saat önce başlar, ders saatleri boyuca aralıksız devam eder ve son dersten yarım saat sonra sona erer. Yatılı ve pansiyonlu okullarda nöbet süresi bir tam gündür.)
Nöbetçi öğretmenin görevlerinin başlıcaları şunlardır.
a. Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.
b. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek,
c. Isıtma, elektrik tesisleri ile sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığının, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak; giderebildiği eksiklikleri gidermek; gerekli olanları ilgililere duyurmak,
d. Bahçe, koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek, (Okulda birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu taktirde, aralarındaki iş bölümü okul yönetimi tarafından yapılır.)
e. Etütlerde öğrencilerle ilgilenmek; yemekhane ve yatakhanede dolaşarak kontrolsüz kalmamalarını sağlamak,
f. Günlük erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde hazır bulunmak,
g. Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defteri”ne nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak,
h. Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumunu ilgililere bildirmek,
ı. Nöbet süresinde okulun eğitim, öğretim, disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemlerini almak,
j. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek,
12. Kendilerine verilen eğitim, öğretim, yönetim ve üretim görevlerini yapmak,
13. Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak,
14. Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak,
15. Görevlendirildiği komisyon, eğitici kol ve rehberlik çalışmalarına, milli bayramlara katılmak; verilecek görevleri yapmak,
16. Bilim ve teknolojideki yenilikleri izleyerek bunları okulun amaçları doğrultusunda öğretime aktarmak; öğrencilerin meslekî konuda çevre ile ilişki kurmalarını sağlamak.
17. Uygulamalı öğretimde gerekli görülecek araç, gereç ve avadanlıkların zamanında sağlanması amacı ile ilgililerle işbirliği yapmak, uygulamalardan önce bu araç ve gereçleri kontrol etmek,
18. Öğrencilerin yaptıkları deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda harcanan gereçlerin bir listesini yaparak ilgililere vermek,
19. Bilimde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlamak.
20. Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılmak; beklenilen nitelikte ve belirtilen sürede sonuçlandırılmasını sağlamak.
05
Öğretmen Değerlendirmesinde
Dikkat Edilen Hususlar
1. Öğretmenin zümre kararlarının alınmasındaki etkinliği,
2. Yıllık ders planlarının müfredata uygun olarak zamanında hazırlanıp hazırlanmadığı; bu planların yapılmasında, programdaki konuları, okulun, çevrenin imkan ve şartlarını göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı,
3. Planlarda, plan hedefleri – okulun veya kurumun özel ve genel amaçları ile konulur, araç – gereç ve okulun imkanları arasında denge kurup kurmadığı, konuların ayrıntılarına, ağırlığına ve önemine göre zaman ayrılıp ayırmadığı,
4.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapacak hususları tespit edip etmediği,
5. Gözlem, inceleme, gezi, laboratuvar ve atölye faaliyetlerine, yazılı yoklama konularına yer verip vermediği,
6.Zümre toplantılarında ödev konularını belirleyip belirlemediği,
7.Öğretmenin konuya hazırlanarak sınıfa girip girmediği, bu hazırlığında, Milli Eğitimin amaç ve ilkelerini göz önünde bulundurup bulundurmadığı,
8. Günlük planı derste yararlanabileceği nitelikte hazırlayıp hazırlamadığı,
9. Ders planını ana hatlarıyla öğrencilere dersin başında duyurup duyurmadığı,
10.Zümre kararlarını uygulayıp uygulamadığı,
11.İşlenen konu ile ilgili araç – gereç ve kaynakları hazır bulundurup bulundurmadığı.
12.Gerektiğinde konunun işleneceği yeri önceden öğrencilere duyurup duyurmadığı; bu yerden yararlanıp yararlanmadığı,
13.Öğrenciler ders konuları ile ilgili ön çalışmalara sevk edip etmediği, bu konuda öğrencilere yol gösterip göstermediği,
14.Öğrencilerin yararlanacağı kaynakları tanıtıp tanıtmadığı,
15.Okuttuğu ders ve işlediği konuya uygun öğretim metodunu seçip seçmediği,
16.Seçtiği metodu gereği gibi uygulayıp uygulamadığı,
17.Konunun işlemesine öğrencilerin de katılmasını sağlayacak karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğine fırsat verip vermediği,
18.Yeri geldikçe öğrencilerin günlük yaşantıları ile ilgi kurup işlenen konuya ve programın öngördüğü amaca uygun bir şekilde öğrencileri yönlendirip yönlendirmediği,
19.Konu işlenirken çıkan fırsatları değerlendirip değerlendirmediği,
20.Araç – gereci yerinde ve gereği gibi kullanıp kullanmadığı,
21.Öğrencilerin de araç kullanmalarına fırsat verip vermediği,
22.Öğrencilerin anlayamadıkları ve tereddüt ettikleri hususları çekinmeden sormalarına uygun ortam yaratıp yaratmadığı,
23.Konu işlenirken bilgi yanlışlığı yapıp yapmadığı,
24.Yaptığı yanlışlığın farkına varmış ise zamanında düzeltip düzeltmediği,
25.Konu işlenirken öğrenci seviyesine inip inmediği,
26.Öğrencileri beklenen seviyeye yükseltme gayreti içerisinde olup olmadığı,
27.Yazı tahtasını gereğince kullanıp kullanmadığı, öğrencilerin de yazı tahtasını kullanmakta dikkatli olup olmadıkları,
28.Pedagojik ilkelere uygun alıştırma ve uygulama çalışmalarına yer verip vermediği,
29.Temel bilgi ve konu ile önceki bilgi ve becerilerin öğrenciler tarafından kullanılmasına yer verip vermediği,
30.Öğrencilerin, not defter tutmalarını yararlı bir şekilde yaptırıp yaptırmadığı,
31.Öğretmenin konuyu işleme sırasında öğrencilere yönelttiği sorulara aldığı karşılıklarla, yaptırdığı alıştırma, ve uygulamalardaki başarısı,
32.Öğrencinin konuyu tekrar etme ve bunları yeni konu ile bağdaştırma hususundaki yeterliliği,
33.Öğretmenin yazılı, sözlü yoklamalar, uygulamalar ve ödevlerle, sınıflardaki başarısı.
34.Özelliğine göre işleyeceği konuya, yapacağı deney, gözlem ve incelemelere, geçmiş konuların tekrarına, gelecek ders konuları için yapacağı açıklamalara, alıştırmalara ayırdığı sürenin yeterli olup olmadığı,
35.Ders saati içinde planladığı çalışmalara ayırdığı zamanın yeterli olup olmadığı
36.Gereksiz tekrarlardan ve not tutturmalardan kaçınıp kaçınmadığı
37.İşlediği konunun öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edip etmediği,
38.Gerektiğinde, öğrencileri, sözlü notu vermek suretiyle değerlendirip değerlendirmediği,
39.İşlediği konunun ders sonunda değerlendirmesini yapıp yamadığı,
40.Alan bilgisi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip izlemediği, bu konudaki gelişmeleri sınıfına aktarıp aktarmadığı; öğrencileri üzerinde alan bilgisi bakımından otoritesinin olup olmadığı,
41.Yazılı, sözlü, uygulamalı yoklamaları yapıp yapmadığı, uygun ödev verip vermediği,
42.Yazılı yoklama sorularını, müfredatın okutulan kısımları ile öğrencilere kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri ölçebilecek nicelik ve nitelikte hazırlanıp hazırlanmadığı,
43.Yazılı yoklama kâğıtlarını zamanında inceleyerek, başlıca hataları sınıfta açıklayıp açıklamadığı,
44.Değerlendirme sonucunda verilen notları öğrencilere zamanında duyurup duyurmadığı,
45.Bu konuda alınan zümre öğretmenleri kararlarına uyup uymadığı,
46.Yazılı yoklama günleri ile ödevlerin toplanma günlerini öğrencilere duyurup duyurmadığı,
47.Soruların verilen süre içinde cevaplandırabilecek sayı ve nitelikte olmasına dikkat edip etmediği,
48.Soruların not değerlerini tespit ederek öğrencilere duyurup duyurmadığı,
49.Sorulara verilen cevapların değerlendirilmesinde ve not takdirinde gerekli titizliği gösterip göstermediği,
50.Derslerin özelliğine göre yazılı yoklamalar için değerlendirme ölçeğini belirleyip belirlemediği,
51.Her kanaat döneminde sözlü ve yazılı yoklamalara yeterince yer verip vermediği,
52.Sözlü yoklamaları, derse hazırlanmaya, çalışma, işlenişe katılmaya özendirme amacı haline getirip getirmediği,
53.Öğrencilerin ders dışı çalışmalarını gerektiği şekilde değerlendirip değerlendirmediği,
54.Öğrenci başarısızlıklarının sebepleri üzerinde yeterince değerlendirip değerlendirmediği,
55.Ayrıca resim, müzik, beden eğitim dersleri ile uygulamalı nitelikli seçmeli derslerin değerlendirilmesinde Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesine uyulup uyulmadığı.
56.Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları bölümünde ifadesini bulan hususların gerçekleştirilmesindeki gayreti ile öğretmenin meslek onur ve saygınlığına uygun hareket edip etmediği,
60.İyiye, güzele ve doğruya yönelik toplum değer ölçülerini ölçülendiren tanıtma ve benimsetme çabası gösterip göstermediği,
61.İyi davranış ve tutum örnekleri verip vermediği,
62.Öğrenciler üzerinde sevgi ve saygıya dayalı bir otorite kurup kurmadığı,
63.Öğrencileri konularla ilgili hazırlık, alıştırma, pekiştirme çalışmalarına yönetip yönetmediği,
64.Eski eserler, tabii çevre, müze, kitaplık, işlik, laboratuvar, okul bahçesi, spor ve oyun tesislerinde öğrencilerin kişisel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılmasına ortam hazırlama ve bu tür çalışmalara yönlendirip, planlama konularında tedbirli olup olmadığı,
65.Öğrencilere sorumluluk, çalışma ve başarmanın hazzı tatma duygusu, işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırmak için gerekli çabayı gösterip göstermediği,
66.Okulun genel işleyişine katkıda bulunup bulunmadığı,
67.Kendisine verilen eğitici kol ve sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, özellikle uygulanmakta olan öğretim düzeni içinde kazanmış olduğu anlam ve önemine uygun biçimde yürütüp yürütmediği.
68.Nöbet görevini idari yönetmeliğe uygun olarak tutup tutmadığı,
69.Bayrak töreni ile diğer törenlerde, anma ve kutlama çalışmalarına katılıp katılmadığı, bu çalışmalara yeterince katkısı olup olmadığı,
70.Okuldaki lâboratuvar, atölye, kitaplık, spor salonu, özel derslikler ve diğer bölümlerde bulunan araç – gereç ile okul eşyasının korunmasına, bakımına, düzenli bir şekilde bulundurulmasına özen gösterip göstermediği; bu alanda öğrencilerine de iyi alışkanlıklar kazandırıp kazandırmadığı; yöneticilerle bu konuda birlik ve dayanışma içerisinde olup olmadığı.
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI:
Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kurulu. Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 57/d ve 77., Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7A ve 75., İmam-Hatip Lisesi İdari Yönetmeliği 102., Öğretmen Liseleri Yönetmenliğinin 78., 79., Hizmetler Yönetmeliğinin 77/b maddelerinde zümre toplantılarının amacı ve nasıl yapılması gerektiği hususları yeterince açıklanmıştır. Bunlara dayalı olarak zümre toplantıları, yöneticilerin üzerinde durmaları gereken en önemli konulardan biridir. Genellikle, okullarımızda az da olsa amaca hizmet edecek şekilde ve sayıda zümre toplantıları yapılmaktadır. Fakat okullarımızın çoğunda yapılan zümre toplantılarında, alınan kararların, istenilen amaçtan uzak, yüzeysel, yönetmelik ve genelgelerin hükümlerini tekrar eder nitelikte olduğu görülmektedir. Zümre öğretmenleri toplantıları, tecrübeli öğretmenlerin edindikleri mesleki deneyim aynı branştaki yeni meslektaşlarına sunma fırsatı veren ve genç branş arkadaşlarıyla yeni bilgilerini tecrübeli meslektaşlarına arz etme imkanı oluşturan bir çalışma ortamı oluşturur. Bu toplantılar, eğitim-öğretim birliği geliştirmeyi ve koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden sık sık yapılmalıdır. Toplantılarda ele alınan konular, neden, neyi, nasıl, ne zaman, ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alınmalı ve tartışma konusu yapılarak, sonuçta karara bağlanmalıdır.
Zümre Öğretmenler Kurullarının Toplanması:
Zümre Toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında-Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır. Zümre toplantısına okul müdürü ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri aynen karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Daha ziyade kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde istenilen hususlar esas alınarak, yapılacak uygulama, getirecek tedbir ve öneriler tartışılarak karar altına alınmalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır. Öğretim yılı başında yapılacak ilk zümre toplantılarında, öğretim yılına ait eğitim öğretim çalışmaları planlanır. Bunun için, bir yıl önceki yıllık planlar ve çalışma sonuçları incelenmeli. Planların olumlu ve aksayan yönleri tespit edilmeli gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılmalıdır. Buna göre;
1. Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporlar, titizlikle incelenmeli, işlenmeyen konular varsa bu konular incelenmeme nedenleri tartışılıp, yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler kabaca bağlanmalıdır.
2. Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmeli, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmalıdır.
3. Yıllık ders planları hazırlanırken dersin amaçları ile konularını özel amaçları arasında sağlam bir bağ kurulmalı ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmelidir.
4. Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlanmalıdır. Ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almalıdır.
5. Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanları karara bağlanıp, yıllık planlara yazılmalı, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlenmelidir. (2182 sayılı Tebliğler Dergisi)
6. Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler aralarında toplanarak işbirliği yaparlar. Ayrıca derslerde yapılacak gezi-gözlem deney hususlarına yıllık planlarda yer verilmesi sağlanmalıdır.
7. Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçler de okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.
8. Konuların işlenişini de, kullanılacak metod ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metod ve tekniklerin uygulanması sağlanmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Konulara göre uygulanacak metodlara ve tekniklere yıllık planda yer verilecektir.
9. Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmalıdır.
10. Her dönemin sonunda yapılacak olan zümre toplantısında, o döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tesbit edilmeli, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmelidir. Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
11. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, üretim işleri, eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca okulu tanıtıcı faaliyetlere de yer verilmelidir.
12. Bakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmalıdır.
13. Her zümre toplantısında bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmelidir.

YILLIK VE GÜNLÜK PLANLAR:
Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim-öğretim ve planlı çalışmanın gerçekliliği ve yararları tartışılamaz. Bu planlamaların nasıl yapılacağını kısa da olsa açıklamaya gerek vardır. Bilindiği gibi günlük hayatımızda da planlı davranılmadığı takdirde zaman, emek ve para israfına yol açılmaktadır. Basit bir örnekle konuyu açmak istenirse, göreve yeni başlayan bir posta dağıtıcısı mektupları çantasına doldurup, dağıtıma başlarsa sadece bir sokağa değil, aynı apartmana bile bir kaç kez uğramak zorunda kalacaktır. Oysa, önceden dağıtacağı adreslere göre mektupları tasnif edip, dağıtıma sonra başlarsa, işini, daha kısa zamanda ve daha az emek sarfı ile yapabilecektir. Eğitim-öğretim, bilimsel ve profesyonel bir çalışma olduğuna, planlı çalışmadığı takdirde amaca ulaşmak mümkün olmayacağına göre, bu kısa ve basit örnekten hareket ederek planın ne olduğunu bir kere daha tanımlamakta yarar vardır. Bir eğitim-öğretim terimi olarak plan; önceden belirlenen amaçları ulaşmak için öğretim konusu olarak seçilen etkinliklerin öğrencilere, niçin ve nasıl yapılacağını ve ne gibi yardımcı-tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağını, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlayarak, kağıt üzerinde gösterilen bir çalışmadır. Konumuz öğretim olduğuna, okullarımızda da genel olarak yıllık ve günlük planlar yapıldığına göre bunların ülkeleri ile hazırlanmasını, uygulanması konularına ağırlık vererek, nasıl yapıldığını, basamak basamak açıklamaya çalışalım.
1. Öğretimde Planlı Çalışmanın Yararları:
Eğitim-öğretimde planlama ve programlamanın amaçları şunlardır;
a) Öğretimin planlaması, öğretmenin, eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır.
b) Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca programların süresi içinde tamamlanmasını sağlar.
c) Planlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.
d) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini,derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
e) Planlama öğrencilerin bilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.
f) Planlı çalışma, eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
g) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
h) Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.
2. Plan Yapmanın İlkeleri:
Plan yapılırken aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur.
a) Plan, eğitim-öğretimin amaçlarına uygun olmalıdır.
b) Plan, öğretim programlarına göre şu şekilde olmalıdır;
1. Programda yer alan konular belirlenmelidir.
2. Konuların işlenişinde, kullanılacak, yöntem, teknik, araç, gereç, gezi-gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulmalıdır.
c) Her plan belli bir süreyi kapsamalıdır.
d) Plan öğretimin seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olmalıdır.

Planların hazırlanması ve uygulanmasını bağlı olduğu sıraya göre ele alalım;

1. Yıllık Planlar :
Branş öğretmenlerinin bir öğretim yılı süresince, ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda müfredat programına göre belli üniteleri ya da konuları hangi sıraya göre, ne kadar zamanda, neden ve nasıl işleyeceğini gösteren öğretim yılı başında hazırlanıp, yönetimce onandıktan sonra uygulamaya konan çalışma planına, Yıllık Plan denir.
Bu plan yapılırken şu hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Yıllık çalışma planı yaparken öğretmen okulda o yıl uygulanacak haftalık ders programının kesin biçimini almasını bekler ve hangi sınıflarda, hangi günlerde derslerinin bulunduğunu öğrenir.
b) Her ay hangi sınıfa kaç saat ders okutacağını hesaplar.
c) Okutacağı derslere ait nasıl bir zamanlamanın mümkün olacağını ve konunun işlenmesi için kaç ders saati gerektiğini araştırır.
d) Öğretim yılındaki ay, hafta gün ve saatlerin öğrenciler yönünden gereklilik durumunu göz önünde bulundurur.
e) Yıllık plan hazırlanırken öğretmen, haftalık ders saatleri toplamına göre aylar ve yarı yıl itibariyle bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleyeceğini tespit eder. Bu işi yaparken de tatil, bayram ve ders işlenmeyen günlerin sürelerini gösterir.
f) Öğretim programını inceleyerek bir yıl içinde okutulacak konuları ağırlıklarına ve çevresel özelliklerine göre düzenler; bunları işleme süresini de dikkate alarak ay ve haftalara göre dağıtır.
g) İşlenecek konuların veya ünitelerin amaçlarını program amaçlarına uygunluğu yönü ile belirler.
h) Konunun, işleniş, yöntem ve tekniklerini sınıfça, gruplar halinde veya bireysel biçiminde mi işleyeceğini planlar.
i) Yararlanacağı kaynaklar ile araç-gereçleri tespit eder.
k) Konuyu işlerken varsa yapılacak deney, gezi, gözlem çalışmalarını belirler.
l) Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliğinin neler olacağını tespit eder.
m) Konu ile ilgili olarak gerektiğinde öğrenciye verilecek ödevleri tespit eder.
n) Öğretim yılı içinde yapacağı yazılı değerlendirmelerin zamanını belirler. Bunu tespit ederken değerlendirmelerin, konu ya da ünite birimlerinde olmasına özen gösterir.
Yıllık Planın Yapılışı
Yıllık plan şu şekilde yapılır:
a) Öğretmen,sınıfta dersi olan diğer zümre öğretmenleriyle görüşerek, konu, amaç, teknik ve yöntem, kaynak, araç-gereç, deney, gezi-gözlem, ödev ve yazılı değerlendirme gibi hususları yıllık planlarda ayrıntılı olarak gösterir.
b) Geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek planını kendi başına veya varsa aynı dersi okutan diğer öğretmenlerle birlikte yapar.
c) Hazırlayacağı yıllık planı okul müdürüne onaylatır.
d) Planın onanmış bir örneğini, yararlanmak üzere sürekli yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları, nedenleri ile birlikte not eder.Yıllık planlar, 2089 sayılı Tebliğler Dergisinin 2433. sayfasındaki örneğine uygun olmalıdır.
2. Günlük Planlar :
Şimdi de günlük plan konusuna geliyoruz: Ortaöğretimde sıkıntılı uygulama olan günlük plan öğretmenlerimiz, inanca dayalı bir birlik sağlamış değillerdir. Her şeyden önce, eğitim-öğretimin tesadüfe bırakılmayacak kadar ciddi ve önemli bir etkinlik olduğuna inanmalıdır. Çünkü günlük plan her şeyden önce öğretmen için;
1. Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.
2. Öğretim konularının muhtevası ile etkinliklerin mantıklı olarak sıralanmasını sağlar.
3. Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler.
4. Zamanın verimli olarak kullanılmasına imkan sağlar.
5. Yapılan çalışmaları belgelendirir.
6. Değerlendirme için bir temel oluşturur.
7. Dersler ve konular arasında ilişkileri gösterir.
8. Derslerde sürekliliği sağlar.
Bu gerekçelere bağlı olarak yapılan günlük plân; öğretmenin yıllık plânına uygun olarak bir yada bir kaç ders saatinde kime, neyi , neden, ne zaman, nasıl, nerede öğretileceğini gösteren ve önceden yapılan bir hazırlık çalışmasıdır. Bu tanıma uygun olarak günlük plânını yapmaya başlayan bir öğretmen önce, yıllık plânında hangi konuyu işleme sırasının geldiğini tesbit etmelidir. Bu konuyu hangi sınıflarda ne kadar sürede işleyeceğini, öğrenci seviyesi yönünden de düşünmeli ve planın bundan sonraki kısımlarını bu seviyeye göre ele alacağını unutmamalıdır. İşleyeceği konuya göre Türk Milli Eğitiminin, okulun ve dersin amaçlarını göz önüne alarak öğrencilerine bilgi, beceri, davranış ve değer duygusu yönünden neler kazandıracağını amaç olarak belirlemelidir. Amaç belirlemelerinden sonra konuyu hangi metotla daha iyi öğrenebileceğine, okulun ve çevrenin imkanlarını da göz önüne alarak, karar vermelidir. Daha sonra dersini nerede işleyeceğini, hangi araç ve gereçleri kullanacağını göstermelidir.
Bu genel tespitlerden sonra günlük planda en önemli bölüm, bunların ders içinde hangi sıraya göre ve nasıl kullanılacağını belirlemektir. Planın bu bölümünde “konunun işlenişi” denilmektedir. Bu bölümde, işlenişi bölümünde ayrıntılı olarak yer verilecektir.
Dersin bitiminden sonra öğretmen, günlük planını iki yönden değerlendirmeye tabi olmalıdır.
1. Öğretmen ders sonunda, yaptığı değerlendirmeye göre önceden belirlediği amaçlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Amaca ulaşılmamışsa, bunun nedenini araştırır, bu nedeni ortadan kaldıracak şekilde yeniden bir planlama ile konusunu işler.
2. Plânını işlenişinde süre, metod araç-gereç vb. yönlerden aksayan, uygulanmayan bir taraf var mıdır, varsa, bundan sonraki planlamalardaki bu tür aksamaların olmaması için gerekli tespitin yapılması ve bu hususun yıllık planın düşünceler bölümüne aktarılması gerekir. Şunu da hemen belirtelim ki günlük plan için matbu, kalıplaşmış, öğretmeni sınırlayan belirli formlar kullanmaya gerek yoktur. Dersin özelliğine göre seçilen bir defter de kullanılabilir.
E – KONULARIN İŞLENİŞİ:
Dersin işlenişinin ne demek olduğunu, kısaca tanımlayacak olursak; dersin başı ile sonu arasındaki zaman sürecinin en iyi bir şekilde değerlendirilmesidir, denilebilir.Derslerde etkinlik kazanılabilmesi, neyi, niçin, nasıl, ne ile, nerede verileceğinin bilinmesi için aşağıda belirlenen hususların dikkate alınması, dersin işlenişine ışık tutacaktır.
1. Öğretmenin, dersten önce yapacağı hazırlıklar,
2. Öğretmenin, öğrencilerle yapacağı planlama,
3. Konunun sınıfta işlenişi,
4. İşlenen konuların değerlendirmesi.
1. Öğretmenin Derslerden Önce Yapacağı Hazırlıklar:
Dersin konuları ve amaçlarının tespiti ile müfredatın gözden geçirilerek, konular tek tek incelenmelidir. Bu konuların nasıl işleneceğinin gözden geçirilmesi, çevreden yararlanma yollarının aranması, konuya ilişkin kaynak alanlarının belirtilmesi, derste hangi deneyin yapılacağı, hangi araçların kullanılacağının bilinmesi, konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesi öğrencilerden gelebilecek soruların da göz önüne alınarak derslere geniş bir branş bilgisiyle hazırlıklı girilmesi gereklidir.
2. Öğretmenin Öğrencilerle Yapacağı Planlama:
İşin bu safhası bugün en çok ihmal edilen, hatta hiç yapılmayan önemli bir husustur. Öğretmen, işleyeceği konuları öğrencilerle birlikte planlamadıkça onların, işlenecek konuların, işlenecek konuları kavramalarına, konuların sınıfta işlenişine iştiraklerine ve dolayısıyla öğrencilerin hayatları boyunca uygulamak üzere edinecekleri bilgi, beceri ve alışkanlıklarla davranışları kazanmalarına imkanı yoktur. Bu itibarla konuların işleniş ve değerlendirilmesi ile uygulanmasını öğrencilerle birlikte planlamada büyük bir zaruret vardır.
Özetle, incelenen konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç – gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanacağının öğrencilere açıklanması, konunun işleniş yollarının öğrencilerle birlikte tespiti için de öğrencilerin hepsinin konu etrafında hazırlanmaları, herkesin etkinliği bakımından faydalı olacaktır.

3. Konunun Sınıfta İşlenişi
Konuların işlenişinin, öğrencilerle birlikte planlaması sırasında tespit edilen esaslara göre konunun, planda belirlenen süresi içinde işlenebilmesi için öğretmenin psikolojisiyle derse hazır, güler yüzlü, kıyafeti düzgün bir şekilde sınıfa girmesi, öğrencileri “Günaydın” diyerek selamlaması, yoklamayı yapıp hazırlık çalışmalarını kontrol ettikten sonra konuyu takdim etmesi, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantının kurulması, yeni konuya geçiliyorsa ilginç etkinliklere yer verecek öğrencileri motive etmesi, dersin anlaşılması ve kavranılması için iyi bir başlangıç olacaktır. Konuya ilişkin örneklerin öğrencilere buldurulup, sınıfa getirilerek değerlendirilmesi, öğrencilerin, araç – gereçlerden yararlanması, konunun çevre ve sınıf seviyesine göre işlenmesi, konu ile günlük olaylar arasında bağlantının kurulması, öğrencilerinin metot bilgilerinin lüzumuna inandırılması, öğrencilerin derse iştiraki bakımından yararlı olacaktır. Ayrıca öğretmen konunun özelliğine göre basitten bileşiğe, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa gibi temel öğrenim prensiplerini gözden uzak tutmadan basamak basamak kısa notlar halinde vereceği örnekleri, yapacağı deneyleri, varsa okutacağı metinleri, göstereceği resim ve tabloları, çizdireceği krokileri, çözdüreceği problemleri de belirterek yapacaklarını, ygulayacaklarını kendisinin de zaman zaman barak hatırlayacağı şekilde hazırlanmalıdır. Öğrencilerin konuda görülen olayı, duygu ve düşünceyi kavraması için öğretmen tarafından verilen konunun özünü bulunduracak, muhakeme kabiliyetini artırıcı öğrencilerin rahatça cevap verebileceği, çelişkiden uzak, açık ve anlaşılır sorular düzenlemelidir. Ders kitabındaki metinlerin ayrıntı ve özelliklerini, zamanı israf ederek kavratma yerine, müfredatındaki ve zümrelerce belirlenen esaslara göre derslerin işlenmesi, öğrencilerin tenkit ve muhakeme kabiliyetinin, anlama ve anlatma yeteneğinin geliştirilmesi yönünde öğretmen, demokratik olma, derste iyi bir tartışma ortamı yaratma, konuyu sınırları içerisinde geliştirip anlatma, tavır ve davranışları ile öğrenciye örnek olma, konuşma ve hitapları ile sıcak ve hoşgörülü olma, durumlarına dikkat edilmelidir. Tartışılan konunun havada kalmaması için mutlaka bir sonuca bağlanması gerekir. Öğrencilere adları ile hitap edilmeli, farklı yorum getiren öğrenci gerektiğinde bir sözlü yoklama notu ile değerlendirilmelidir. öğrencilerin kişilikleri ile karakter ve davranış özelliklerinin göz önünde bulundurulması dersin seyri açısından son derece yerinde bir davranıştır. Her öğretmenin bir Türkçe öğretmeni gibi hareket ederek, konunun işlenişi esasına, şive bozukluğu ve telaffuz hatalarıyla kelimenin doğru yazımına ve doğru okunmasına göstereceği hassasiyet, öğrencinin Türk dilini sevmesine, Türk dilinin kullanımında, kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine bir vesile olacaktır. Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarının benimsetilmesine, konunun özelliğine göre, Atatürkçülükle bağlantısının kurularak, konunun akışı, tadı ve hazzı içinde verilmesine, Vatan – Bayrak ve Atatürk sevgisinin kökleşmesine gereken özen gösterilmelidir.
Öğretmen araç ve gereçle sınıf tahtasını düzenli kullanılır, şekilleri ve çizimleri öğrencinin gözüne hitap edecek şekilde çizer, öğrenci defterini tertip ve düzen için kontrol eder, göz ucuyla da olsa günlük plana bakarsa, bu çalışmalar, öğrencinin yarınki yaşamında düzenli ve planlı olmasına örnek olacaktır. Derslerin yönetilmesinde, tek metoda bağlı kalınmadan, ilgi toplayıcı, konuların özellikleri de dikkate alınarak değişik metot ve tekniklerden yararlanılması, öğrencinin sınıfta ders dinleme süresinin göz önüne alınması, arada bilimsel espriler ve örneklemeler yapılması, dersin iyi geçmesini ve konunun kolay öğrenilmesini sağlayacaktır.
4. İşlenen Konunun Değerlendirilmesi:
Konuyu, seçtiği metoda göre iyi bir düzen içinde işleyen öğretmen dersin bitimine doğru öğrencilere, önceden hazırlanan planında gösterdiği konunun özüne yönelik sorularla, konunun işlenişini, önce tespit edilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını, öğrenciler tarafından kavranıp kavranmadığını anlayan bir durumda olmalıdır.
Öğretmenin, çıkış zili çalmadan önce, işlenecek pekiştirecek veya bir sonraki konuya hazırlık olacak çalışmalara vergi mak ve sorular sorarak gerekli açıklamayı yapıp öğrenmelidir. Aksi halde “yarın şu ödevi yapıp gelin” demek fikri bir aktiviteyle bağdaşmayacaktır.
F – DERS DEFTERLERİNİN İŞLENMESİ:
Öğretmenlerin “haftalık ders programı”na göre derste işleyeceği konuyu yapacağı deneyi vb. çalışmaları kendi derslerine ait bölümleri yazdıkları deftere “Ders Defteri” denir.Ders Defterlerinin arka sayfasına, sınıf sınav takibi ile ödev takip çizelgesinin düzenlenerek yapıştırılması defterin tertip – düzenine özen gösterilmesi, ilgili bölümlerin dersin konusu yapılan deney, verilen ödev, ayrıntılı olarak yazılıp imzalanması (Konuya devam edildi. sınav soruları cevaplandırıldı, tekrar edildi) gibi ibarelere yer verilmemesi gerekmektedir.Öğretim çalışmaları, bir okulun en önemli bölümü teşkil eder. Bu konuda her branş öğretmeninin kendi dersiyle ilgili yeniden bilgi ve kaynakları edinmesi, takip edilmesi, bu yolla devamlı olarak kendini yenilemesi, kısaca branşının metot ve muhteva yönünden uzman kişisi haline gelmesi gerekmektedir.Öğrencilerin öğretim yönünden güçlendirilmesi amaçlar arasında bulunmakla beraber, kazandırılan bilgilerin seviyesini tayini de iyi bilmelidir. Zira, öğretmen, her şeyi öğreten de değildir. Öğrencilerle araştırma, inceleme, gözlem ve kitap okuma alışkanlıkları kazandırılarak onda bir yaratıcı güç ortaya çıkarabilmelidir. Bu duruma getirilen öğrencilerin, hayata uyumu da kolay olacaktır. Bu nedenle, her öğretimin bir eğitim olduğu unutulmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir