Yeni Kelimeler Moda !

Halil Açıkgöz Bütün dillerin olduğu gibi Türkçe’nin de tarihî bir akışı vardır. Bu durum, insanlık ile paralellik arz eder. Bazı

Halil Açıkgöz

Bütün dillerin olduğu gibi Türkçe’nin de tarihî bir akışı vardır. Bu durum, insanlık ile paralellik arz eder. Bazı insan toplulukları dillerini kaybederler, ama bu onların istediği bir tercih değildir. Bu daha çok emperyalizm ortaya çıkınca olmuştur. Avrupa ile ABD’den gruplar, Asya ile Afrika’ya gittiklerinde yaygınlaşmıştır. Rusya ve Çin’de de böyle bir durumdan söz edilebilir; gittikleri yerlere kendi dillerini götürmüşlerdir.
Türk Dili için bir tehlike olduğunu söyleyemeyiz. Türklerin yaşadığı yerler, farklı farklı işgal altında ama bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin olması Türk Dili için ümit vericidir.
Dillere pek çok kelime girer veya dillerden pek çok kelime başka dillere gider. Bu tehlikeli bir gelişme değildir. Tehlikeli olan, dilin akışını bozacak cümlelerin yerleşmesidir. Edebî dilimize Arapça’dan cümleler girdi ve Türkçe özünden bazı şeyler kaybetti. Bugün böyle bir hücum yok. Söylediğim şeyler yabancı dile kapı aralamak değil elbette. Yabancı dillerden kelime kullanmamaya gayret etmeliyiz. Fakat mümkün olduğu kadar Türkçe konuşmalı ve yazmalı, dilimize girmiş olan kelimeleri de atmamalıyız. Çünkü, zamanla bizim kullandığımız yabancı kelimeler unutulup gidiyor. Halkın ses kalıbına basılan kelimeler ancak kalıyor.
Bugün yaşanan değişimin dile yansıması konusuna gelince, bence bunu bir moda olarak değerlendirmemelidir. Giymek, içmek gibi kısa süren değil, etkileri daha uzun süren bir moda olarak değerlendirmeliyiz. Önünde sonunda dil, kendi yolunu takip edecektir. Bir de yabancı dille eğitim meselesi var. Bu konuda bütün ülkelerde problem olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yabancı dille eğitim yaygınlaşır ise, bunun pedagojik mahzurları ortaya çıkar. Bu okullardan mezun olanlar bir süre sonra Türkçe konuşmayan, Türkçe düşünmeyen insanlar olarak topluma katılırlar. Eğitimle meşgul olanlar buna da dikkat etmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir