Ankara’nın Başkent Oluşu

13 Ekim

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum, Sivas Kongrelerinden sonra 27 Aralık 1919
günü Temsilciler Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi.

O zamana kadar
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul idi. Osmanlı Mebusan Meclisi son kez
12 Ocak 1919’da İstanbul’da toplandı. 16 Mart 1919 günü İngilizler İstanbul’a
girdi. Önce meclisi bastılar. Bu olay üzerine birçok milletvekili Anadolu’ya
geçti. Yakalananlardan çoğu tutuklandı. Artık Osmanlı Mebusan Meclisi’nin
İstanbul’da toplanma olasılığı kalmamıştı. Milletvekillerinin toplanacağı ve
ülkenin yönetileceği bir başkent gerekiyordu.

Ankara, Anadolu’nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kentti.
Savaşın yönetimi ve haberleşme, Ankara’dan kolaylıkla yürütülürdü. Dağılan
Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri ile Sivas ve Erzurum Kongreleri’nde seçilen
temsilcilerin bir yerde toplanması gerekiyordu. Bu nedenle 19 Mart 1919 günü
Mustafa Kemal Paşa kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu
genelgede özetle; "Osmanlı Devletinin yaşamı ve egemenliğinin sona erdiği"
bildiriliyor, "Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır."

deniliyordu. Bu genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi’nden
gelen üyeler Ankara’da toplanmaya başladılar. Ankaralılar onları coşkuyla,
sevinçle, sevgiyle karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü, Ankara’da açıldı. Meclis,
ilk oturumunda Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa bundan
sonra ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu’nun bu küçük kentinde sürdürdü.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın planları bu yoksul kentte hazırlandı. Savaşın
başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü’de, Sakarya’da,
Dumlupınar’da düşmanı bozguna uğrattı. 30 Ağustos 1922’de kazanılan
Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’mız tamamlandı.

Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve dört
arkadaşı Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa
önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni
Türkiye Devleti’nin başkenti oldu.

Başken, ülkenin yönetim merkezidir. Büyük Millet Meclisi, devlet başkanı,
başbakanlık, bakanlıklar, yüksek yargı organları, başkentte bulunur.

Ankara başkent olduktan sonra gelişti. Modern yapılar, büyük apartmanlar
yapıldı. Yüksek okullar, üniversiteler açıldı. Fabrikalar, yeni iş yerleri
kuruldu. Kent kısa sürede büyüdü, genişledi.

Ankara bugün nüfus yoğunluğu bakımından yurdumuzun ikinci büyük kentidir.

Her yıl 13 Ekim günü Ankara’nın başkent oluşu, düzenlenen büyük törenlerle
kutlanır. Ankara Kalesi’nde başlayan bu törene özel giysileri içinde seymenler,
öğrenciler, çeşitli dernek temsilcileri katılırlar. Törende yapılan konuşmalarda
Ankara’nın başkent oluşunun anlam ve önemi belirtilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir