Türk Standartları Haftası

Ekim ayının 3. haftası

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi
üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası.
Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.
Bu hafta da;
Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri,
Standardın ne olduğu ve yararları,
Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları,
TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir
Radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk
bilgilendirilir.
Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır.
Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları anlatılır.
TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır

TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik
amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma
işlemine "Standardizasyon" denir.

Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya esere
"Standard" adı verilmektedir.

Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936’da
"Standardizasyon dairesi", 1954’de de "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur.
18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve
16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapışma
kavuşturulur. TSE’nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da
hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları:

1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde
en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek.
3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım
kolaylaştırmak.

İyi bir tüketici satın aldığı ürünün. TSE veya TSEK markalı yani, Türk
Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.

Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve
standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda
"Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın "Ekim ayının 3. haftasının
"Standartlar Haftası" olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim
programlarına "Standardizasyon ve Kalite -1" dersinin seçmeli ders olarak
alınması uygun görülmüştür.

Tüketicileri korumak için, Dernek ve Vakıf şeklinde sivil toplum örgütle-ri
kurulmuştur. Bu kuruluşlar alışverişlerinde insanları aydınlatmakta ve tüketici
haklarım korumaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir