Vergi Haftası

Mart ayının son haftası

Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve
toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yılından itibaren her yıl Mart
ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Vergi nedir?
Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük,
olarak açıklayabiliriz. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik
yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik,
sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel
ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi
yerine getirmeleridir.

Kim, ne kadar vergi öder?
Devletin belirlediği vergileri öderken, vergi ödeyen kişilerin, kamu
hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz, bu tamamen
kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır. Yani, A ile B’nin devletten
yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler
ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme
gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A’nın aylık gelirinin B’den
daha fazla olduğunu düşünürsen A, B’ye oranla devlete daha fazla vergi
ödeyecektir.

Vergilendirmenin asıl işlevleri nelerdir?
Devlete kaynak yaratarak, yatırım ve harcamalarını karşılanmasını sağlar.
Büyümeye katkıda bulunarak, gelir ve servet paylaşımını düzenler. Devletin
sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapı
hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Vergi türleri nelerdir?
Vergiler, dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde ikiye
ayrılır.

Dolaylı vergi; kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın
almaları sonucunda meydana gelir. Örneğin; oturduğun semtin marketinden aldığın
çikolata ve meyve sularını alırken bile, devlete belli bir oranda vergi ödersin.
Bu vergileri, K.D.V. ve Tekel vergisi olarak da sayabilirsin.

Dolaysız vergi ise, ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş
yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen
vergidir. Bir örnek gerekirse, anne veya babanın çalıştığı iş yerlerini
düşünebilirsin. Devlet, anne ve babanın her ay aldığı maaşın belirli bir oranı
kadar vergi alır. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından
keser.

Vergi ödemenin yararları nelerdir?
Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak
hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Bu ödediğimiz vergiler ile devlet
bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Devlet, vatandaşlarının çok daha rahat
yaşayabilmesi için, biz vatandaşlardan aldığı vergiler ile halkına çeşitli
kullanım olanakları yaratır. Bu olanakları, eğitim aldığın okulu yaptırmak,
kullandığın suyu veya televizyon seyredebilmen için harcadığın elektriği evine
getirmek olarak sayabiliriz. Vergi ödemek, bir ülkede yaşayan her vatandaşın en
kutsal görevlerinden biridir. Devletin de bu vergilerden topladıklarıyla en iyi
şekilde hizmet sunması da, vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken en
önemli görevlerden biridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir