Yaşlılar Haftası

18 – 24 Mart

Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "YAŞLILAR
HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir
dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve
değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.
Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur.
Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı
kılınmaları gerekir.

Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların,
yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan
onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve
çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar
ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir.

Devleti halka hizmet etme aracı olarak gören hükümetler, bir sınıf ve kesimin
değil, bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal
politikalar yürütmeyi, bu bağlamda yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar
ve işsizler için özel programlar oluşturmayı, zor durumdaki vatandaşlarımıza,
terkedilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamayı hedeflemelidir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğümüz, insanımızın değer
yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını,
değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına
taşıyarak yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve
çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmelidir. Devletimizin
sağladığı imkânlar ve sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale
getirilmesini sağlamak öncelikli hedefi olmalıdır.

Ancak devletimizin çalışmaları yaşlılarımızın sorunlarının çözümü ve toplumda
hak ettikleri yeri almaları konusunda tek başına yeterli değildir. Toplumda bu
bilincin yerleşmesi, bugüne kadar olduğu gibi gönüllü kuruluşlarımızın ve
yurttaşlarımızın katkıları ile yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını
sağlayabiliriz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve
yurttaşlık görevimizdir.

"Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı
kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin
öncelikli görevleri arasındadır."
Unutmayın ki bir gün herkes yaşlanacaktır.
Büyük Atatürk ne demiştir "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine
karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok
güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir
milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur."

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir